Ligt het aan het warme weer, die plotselinge aanval van belgicisme bij sommige Franstalige partijen? Eerst publiceerden de MR-jongeren een open brief in La Libre Belgique, mede ondertekend door een aantal federale MR-ministers en -parlementsleden, met een oproep om bevoegdheden zoals klimaat, energie, gezondheid en buitenlandse handel opnieuw naar het federale niveau over te hevelen. De genoemde reden? Efficiëntiewinst. Versnippering over verschillende beleidsniveaus staat een krachtdadig beleid op al die gebieden in...

Ligt het aan het warme weer, die plotselinge aanval van belgicisme bij sommige Franstalige partijen? Eerst publiceerden de MR-jongeren een open brief in La Libre Belgique, mede ondertekend door een aantal federale MR-ministers en -parlementsleden, met een oproep om bevoegdheden zoals klimaat, energie, gezondheid en buitenlandse handel opnieuw naar het federale niveau over te hevelen. De genoemde reden? Efficiëntiewinst. Versnippering over verschillende beleidsniveaus staat een krachtdadig beleid op al die gebieden in de weg, vinden de jonge Franstalige liberalen. Een paar dagen later hield Maxime Prévot, de populaire CDH-burgemeester van de Waalse hoofdstad Namen, een soortgelijk vertoog in Le Soir. 'Niet zozeer de zomerse hitte, wel de naderende gemeenteraadsverkiezingen, en de daarmee gepaard gaande verkiezingskoorts, zijn de verklaring', zegt politiek journalist Christian Laporte van La Libre Belgique. 'De MR wil zich afzetten tegen het confederalisme van de N-VA. De partij wil laten zien dat ze op institutioneel vlak nog zelfstandig kan nadenken. Het is alleen een beetje vervelend dat ze in dit dossier niet op één lijn zit. MR-regionalisten zoals Waals minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke waren helemaal niet blij met de open brief, en partijvoorzitter Olivier Chastel zei in een reactie dat dit niet het moment is voor institutionele discussies. Overigens waren Vlaamse liberalen zoals Alexander De Croo en Maggie De Block de eersten die het debat opnieuw hebben aangewakkerd. En het klopt natuurlijk ook wel dat de overlegmechanismen die we in het systeem hebben ingebouwd niet goed werken. Dat is de erfzonde van ons federalisme.' Dat het CDH als Franstalige centrumpartij niet kon achterblijven, vindt Laporte niet meer dan logisch, ook al staat gewezen Waals vicepremier Maxime Prévot eveneens te boek als iemand met een regionalistische inborst. 'Prévot moet op de eerste plaats zijn herverkiezing als burgemeester van Namen veiligstellen. En Namen is nog altijd een bourgeoisstad met een flink aantal conservatieve katholieke kiezers. Zeker bij dat deel van de Franstalige publieke opinie is het idee om België te versterken populair.' Al maakt nog een andere strategie opgang als antwoord op het confederalisme van de N-VA, aldus Laporte. 'Er is een trend, zeker bij links Wallonië, om te pleiten voor juist meer federalisering en zo de N-VA, die het Belgische beleidsniveau zou domineren en alle sleuteldepartementen in handen heeft, te counteren.'