"De motivatie om de maatregelen na te leven, gaat er lichtjes op achteruit, bij jong én oud", zegt professor en ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) in de krant. "De oorzaak ligt vermoedelijk bij de duur van de lockdown. Onze aandacht verslapt na bijna vier weken." Tegelijk is er weinig perspectief. "Wanneer gaan de scholen weer open? Kan ik binnenkort opnieuw aan het werk? Mag ik snel mijn kleinkinderen weer zien? Beslissingen blijven uit." Meer dan 10.000 deelnemers hebben de vragenlijst van de UGent ingevuld over welbevinden in quarantainetijden. De grootste groep leeft de opgelegde regels nog altijd vrijwillig na. Omdat ze vinden dat het nodig is voor de volksgezondheid. Maar hun aantallen kalven af. Terwijl in het begin van de metingen 81 procent vrijwillig gemotiveerd was, is dat nu nog 76 procent. Een andere groep voelt zich vooral verplicht te gehoorzamen. Ze respecteren de social distance om kritiek of boetes te vermijden. Vansteenkiste wijst erop dat dit verschil in motivatie voorspelt hoe we ons in de toekomst aan de maatregelen zullen houden. "Hoe mee druk, hoe meer weerstand en hoe sneller we zullen afhaken". Hij roept de overheid op om de logica achter bepaalde maatregelen beter uit te leggen. Ook duidelijkheid scheppen over de afbouw van de lockdown kan helpen om gemotiveerd te blijven. Die afbouw moet ook voorzichtig verlopen. (Belga)

"De motivatie om de maatregelen na te leven, gaat er lichtjes op achteruit, bij jong én oud", zegt professor en ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) in de krant. "De oorzaak ligt vermoedelijk bij de duur van de lockdown. Onze aandacht verslapt na bijna vier weken." Tegelijk is er weinig perspectief. "Wanneer gaan de scholen weer open? Kan ik binnenkort opnieuw aan het werk? Mag ik snel mijn kleinkinderen weer zien? Beslissingen blijven uit." Meer dan 10.000 deelnemers hebben de vragenlijst van de UGent ingevuld over welbevinden in quarantainetijden. De grootste groep leeft de opgelegde regels nog altijd vrijwillig na. Omdat ze vinden dat het nodig is voor de volksgezondheid. Maar hun aantallen kalven af. Terwijl in het begin van de metingen 81 procent vrijwillig gemotiveerd was, is dat nu nog 76 procent. Een andere groep voelt zich vooral verplicht te gehoorzamen. Ze respecteren de social distance om kritiek of boetes te vermijden. Vansteenkiste wijst erop dat dit verschil in motivatie voorspelt hoe we ons in de toekomst aan de maatregelen zullen houden. "Hoe mee druk, hoe meer weerstand en hoe sneller we zullen afhaken". Hij roept de overheid op om de logica achter bepaalde maatregelen beter uit te leggen. Ook duidelijkheid scheppen over de afbouw van de lockdown kan helpen om gemotiveerd te blijven. Die afbouw moet ook voorzichtig verlopen. (Belga)