Het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) heeft een nieuwe motie aangenomen die een tweede belangenconflict inroept tegen de hervorming van de pensioenen door federaal minister Daniel Bacquelaine (MR). De procedure heeft betrekking op de contractuele ambtenaren van de lokale besturen. Eerder was er ook al een belangenconflict ingeroepen over de Franstalige leerkrachten.

Aan de basis van het initiatief ligt de PS, die de steun krijgt van DéFi en CDH in de meerderheid en van Ecolo vanuit de oppositie. De Franstalige socialisten betogen dat het wetsontwerp van Bacquelaine de ambtenaren en gemeenten in Brussel in moeilijkheden brengt. Ze klagen aan dat geen enkele vraag tot overleg heeft geleid tot aanpassingen. De Franstalige partijen verwijzen ook naar een advies van de Raad van State, die een bevoegdheidsprobleem ontwaart.

Door het belangenconflict wordt de behandeling van de wettekst in de Kamer voor zestig dagen stilgelegd.

Donderdag had Bacquelaine de Cocof nog opgeroepen om de motie niet goed te keuren. Volgens de federale minister zal dat belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de lokale besturen.

De wettekst bevat immers verschillende maatregelen die het financiële evenwicht garanderen van het Gesolidariseerde pensioenfonds dat belast is met de betaling van de lokale pensioenen. Bacquelaine kreeg het signaal van de administratie dat de betaling van de lokale ambtenarenpensioenen in moeilijkheden kan komen vanaf volgend jaar.

Het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) heeft een nieuwe motie aangenomen die een tweede belangenconflict inroept tegen de hervorming van de pensioenen door federaal minister Daniel Bacquelaine (MR). De procedure heeft betrekking op de contractuele ambtenaren van de lokale besturen. Eerder was er ook al een belangenconflict ingeroepen over de Franstalige leerkrachten. Aan de basis van het initiatief ligt de PS, die de steun krijgt van DéFi en CDH in de meerderheid en van Ecolo vanuit de oppositie. De Franstalige socialisten betogen dat het wetsontwerp van Bacquelaine de ambtenaren en gemeenten in Brussel in moeilijkheden brengt. Ze klagen aan dat geen enkele vraag tot overleg heeft geleid tot aanpassingen. De Franstalige partijen verwijzen ook naar een advies van de Raad van State, die een bevoegdheidsprobleem ontwaart. Door het belangenconflict wordt de behandeling van de wettekst in de Kamer voor zestig dagen stilgelegd. Donderdag had Bacquelaine de Cocof nog opgeroepen om de motie niet goed te keuren. Volgens de federale minister zal dat belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de lokale besturen. De wettekst bevat immers verschillende maatregelen die het financiële evenwicht garanderen van het Gesolidariseerde pensioenfonds dat belast is met de betaling van de lokale pensioenen. Bacquelaine kreeg het signaal van de administratie dat de betaling van de lokale ambtenarenpensioenen in moeilijkheden kan komen vanaf volgend jaar.