Volgens de minister wordt overlegd met zijn federale collega van Justitie, de Staatsveiligheid en de nieuwe screenings- en inspectiedienst over hoe moet worden opgetreden. Somers zou dat het liefst doen op basis van het nieuwe Inburgeringsdecreet, dat binnenkort groen licht krijgt in het Vlaams parlement. Als dat niet kan, moet het gebeuren op basis van de bestaande regels. (Belga)

Volgens de minister wordt overlegd met zijn federale collega van Justitie, de Staatsveiligheid en de nieuwe screenings- en inspectiedienst over hoe moet worden opgetreden. Somers zou dat het liefst doen op basis van het nieuwe Inburgeringsdecreet, dat binnenkort groen licht krijgt in het Vlaams parlement. Als dat niet kan, moet het gebeuren op basis van de bestaande regels. (Belga)