Volgens Marianne België vermeldt de lijst voorts de namen van Charles Huyghé, toenmalig kabinetschef van de minister van Defensie van Katanga, Jacques Bartelous (een magistraat), François Son (adjunct van de leidinggevende kapitein van de Katangese gendarmerie), Claude Grandelet (een officier), Jacques Brassine de la Buissière (politoloog en diplomaat) en René Grosjean, gedetacheerd bij het "raadgevend bureau" rond de Katangese leider Moïse Tshombe. Drie door de klacht geviseerde personen zijn overleden. Roger Leva, onder-luitenant bij de politie van Tshombe, overleed in 2012, net als Fernand Vervier, jurist en attaché-politoloog op het kabinet van Afrikaanse Aangelegenheden. Armand Verdickt, een aan Congo gedetacheerde officier, stierf in 2011. (Belga)

Volgens Marianne België vermeldt de lijst voorts de namen van Charles Huyghé, toenmalig kabinetschef van de minister van Defensie van Katanga, Jacques Bartelous (een magistraat), François Son (adjunct van de leidinggevende kapitein van de Katangese gendarmerie), Claude Grandelet (een officier), Jacques Brassine de la Buissière (politoloog en diplomaat) en René Grosjean, gedetacheerd bij het "raadgevend bureau" rond de Katangese leider Moïse Tshombe. Drie door de klacht geviseerde personen zijn overleden. Roger Leva, onder-luitenant bij de politie van Tshombe, overleed in 2012, net als Fernand Vervier, jurist en attaché-politoloog op het kabinet van Afrikaanse Aangelegenheden. Armand Verdickt, een aan Congo gedetacheerde officier, stierf in 2011. (Belga)