Het tweede centrale punt van zijn regeringswerk is de strijd tegen de alomtegenwoordige corruptie. Ondernemers, die bij de privatisering van staatsbedrijven hun investeringstoeslag niet nakwamen, moeten die ondernemingen teruggeven. In elk geval wordt Djukanovic samen met zijn familie, zijn DPS-partij en zijn zakenpartners door vele critici zoals de koepelorganisatie voor burgerinitiatieven als de draaischijf voor de corruptie in het land beschouwd. Djukanovic, die twee jaar geleden als regeringsleider ontslag nam omdat hij zich meer met privébelangen wilde bezighouden, zal een coalitieregering aanvoeren. Daartoe behoren ook vertegenwoordigers van de Albanese en Kroatische minderheden. Wegens de duidelijke machtsverhoudingen in het parlement is de verkiezing van de nieuwe regering, die pas dinsdagnacht verwacht wordt, een loutere formaliteit. (SAVO PRELEVIC)

Het tweede centrale punt van zijn regeringswerk is de strijd tegen de alomtegenwoordige corruptie. Ondernemers, die bij de privatisering van staatsbedrijven hun investeringstoeslag niet nakwamen, moeten die ondernemingen teruggeven. In elk geval wordt Djukanovic samen met zijn familie, zijn DPS-partij en zijn zakenpartners door vele critici zoals de koepelorganisatie voor burgerinitiatieven als de draaischijf voor de corruptie in het land beschouwd. Djukanovic, die twee jaar geleden als regeringsleider ontslag nam omdat hij zich meer met privébelangen wilde bezighouden, zal een coalitieregering aanvoeren. Daartoe behoren ook vertegenwoordigers van de Albanese en Kroatische minderheden. Wegens de duidelijke machtsverhoudingen in het parlement is de verkiezing van de nieuwe regering, die pas dinsdagnacht verwacht wordt, een loutere formaliteit. (SAVO PRELEVIC)