Het hof heeft hem veroordeeld voor de vervalsing van een getuigschrift waaruit moest blijken dat Jawad O. een deradicaliseringstraject had gevolgd bij de 'De weg naar'.
...