De voorbije dagen is er discussie ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om zo te voorkomen dat haar onkruidverdelger Roundup en het bestanddeel glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. Dat het oordeel van de Europese instanties over glyfosaat is gebaseerd op studies die door de industrie zelf zijn gebeurd, roept daarbij ook veel vragen op. Schauvliege kreeg in het Vlaams Parlement verschillende vragen over het dossier. Omdat de minister op een vergadering in het buitenland zit, antwoordde CD&V-minister Hilde Crevits in haar plaats. Minister Crevits deelt alvast de kritiek die te horen is op de Europese Unie. Crevits: "Als je je bezighoudt met de kromming van een komkommer, moet je ook toch wel zeer zorgzaam zijn als het gaat om het geven van toelatingen voor producten: zijn ze gezond of zijn ze niet gezond? Ik vind dat hier toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid rust op diegenen die deze toelating zullen geven". Minister Schauvliege wil zelf maatregelen nemen op Vlaams niveau. Zij wil snel aan de regering voorstellen om vanuit het voorzorgsprincipe "zeker het gebruik door particulieren al dan niet tijdelijk aan banden te leggen". Voor het gebruik door professionelen wordt gewacht op het resultaat van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd. Parlementslid Bart Caron (Groen) spreekt van "een stapje vooruit". Maar hij wil graag dat de regering nog verder gaat "en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen verbiedt tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback had de Vlaamse regering graag nog een stap verder zien gaan. (Belga)

De voorbije dagen is er discussie ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om zo te voorkomen dat haar onkruidverdelger Roundup en het bestanddeel glyfosaat kankerverwekkend zou worden genoemd. Dat het oordeel van de Europese instanties over glyfosaat is gebaseerd op studies die door de industrie zelf zijn gebeurd, roept daarbij ook veel vragen op. Schauvliege kreeg in het Vlaams Parlement verschillende vragen over het dossier. Omdat de minister op een vergadering in het buitenland zit, antwoordde CD&V-minister Hilde Crevits in haar plaats. Minister Crevits deelt alvast de kritiek die te horen is op de Europese Unie. Crevits: "Als je je bezighoudt met de kromming van een komkommer, moet je ook toch wel zeer zorgzaam zijn als het gaat om het geven van toelatingen voor producten: zijn ze gezond of zijn ze niet gezond? Ik vind dat hier toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid rust op diegenen die deze toelating zullen geven". Minister Schauvliege wil zelf maatregelen nemen op Vlaams niveau. Zij wil snel aan de regering voorstellen om vanuit het voorzorgsprincipe "zeker het gebruik door particulieren al dan niet tijdelijk aan banden te leggen". Voor het gebruik door professionelen wordt gewacht op het resultaat van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd. Parlementslid Bart Caron (Groen) spreekt van "een stapje vooruit". Maar hij wil graag dat de regering nog verder gaat "en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen verbiedt tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product". Ook sp.a-parlementslid Bruno Tobback had de Vlaamse regering graag nog een stap verder zien gaan. (Belga)