Volgens minister van Werkgelegenheid Monica De Coninck (SP.A) moet het huidige systeem van anciënniteit worden hervormd. Op Radio 1 stelt ze dat werknemers meer moeten verdienen bij het begin van hun carrière.

In het huidige systeem verdienen werknemers bij de aanvang van hun loopbaan minder dan de oudere collega's. Naarmate ze langer actief zijn op de arbeidsmarkt, gaan ze meer verdienen. Door dat systeem zijn volgens critici oudere werknemers te duur en verdienen jongeren onvoldoende geld.

Voor- en nadelen

Minister De Coninck stelt voor om die salariscurve op termijn om te buigen. Al vijf jaar na het begin van hun carrière wil ze het loon van werknemers verhogen. Op latere leeftijd kunnen de salarissen dan weer stabiliseren.

De Coninck ziet twee voordelen in het voorstel. Enerzijds kunnen jongeren zo gemakkelijker een huis kopen en een gezin stichten. Anderzijds worden de oudere werknemers op die manier goedkoper voor werkgevers. De minister wijst erop dat een soortgelijk systeem zijn nut al heeft bewezen in de Scandinavische landen, waar vandaag al veel mensen werken tot hun 65ste.

De Coninck beseft echter ook dat het voorstel veel geld zal kosten en pas op langere termijn zijn vruchten zal afwerpen. Oudere werknemers zijn nu immers het duurste en volgens de minister kan het niet de bedoeling zijn om hun salaris te doen dalen.

Reacties

De Vlaamse liberalen en groenen steunen het idee van de minister. Kamerlid Mathias De Clercq (Open VLD) laat weten dat hij in juli al een resolutie indiende om het gewicht van de anciënniteit in de loonhervorming te herzien. Ook zijn collega Kristof Calvo (Groen) is het eens met De Coninck. (Belga/YD)

Volgens minister van Werkgelegenheid Monica De Coninck (SP.A) moet het huidige systeem van anciënniteit worden hervormd. Op Radio 1 stelt ze dat werknemers meer moeten verdienen bij het begin van hun carrière.In het huidige systeem verdienen werknemers bij de aanvang van hun loopbaan minder dan de oudere collega's. Naarmate ze langer actief zijn op de arbeidsmarkt, gaan ze meer verdienen. Door dat systeem zijn volgens critici oudere werknemers te duur en verdienen jongeren onvoldoende geld.Minister De Coninck stelt voor om die salariscurve op termijn om te buigen. Al vijf jaar na het begin van hun carrière wil ze het loon van werknemers verhogen. Op latere leeftijd kunnen de salarissen dan weer stabiliseren.De Coninck ziet twee voordelen in het voorstel. Enerzijds kunnen jongeren zo gemakkelijker een huis kopen en een gezin stichten. Anderzijds worden de oudere werknemers op die manier goedkoper voor werkgevers. De minister wijst erop dat een soortgelijk systeem zijn nut al heeft bewezen in de Scandinavische landen, waar vandaag al veel mensen werken tot hun 65ste.De Coninck beseft echter ook dat het voorstel veel geld zal kosten en pas op langere termijn zijn vruchten zal afwerpen. Oudere werknemers zijn nu immers het duurste en volgens de minister kan het niet de bedoeling zijn om hun salaris te doen dalen.De Vlaamse liberalen en groenen steunen het idee van de minister. Kamerlid Mathias De Clercq (Open VLD) laat weten dat hij in juli al een resolutie indiende om het gewicht van de anciënniteit in de loonhervorming te herzien. Ook zijn collega Kristof Calvo (Groen) is het eens met De Coninck. (Belga/YD)