Via een aanpassing van zijn exploitatievergunning moet een landbouwer uit de Molse Borgerhoutsendijk verplicht een externe firma inschakelen om zijn stallen en schuren te behandelen tegen insecten. Die jaarlijkse verplichting werd ingevoerd na klachten van buurtbewoners over grote aantallen vliegen, waarvoor de landbouwer verantwoordelijk werd geacht. Vogelbescherming Vlaanderen probeerde eind mei via een milieustakingsvordering de behandeling tegen te houden. Volgens de rechtbank is de beslissing van de gemeente Mol niet strijdig met de wettelijke bepalingen rond de bescherming van het leefmilieu. De kortgedingrechter oordeelde dat ook onvoldoende aangetoond werd dat een behandeling met insecticide invloed heeft op de zwaluwen. De rechter ging ook niet in op de vraag om een deskundige aan te stellen om na te gaan of er sprake is van een vliegenplaag en of die afkomstig is uit die stallen. Vogelbescherming Vlaanderen besliste beroep aan te tekenen. "Als mensen van de bestrijdingsfirma, met witte pakken en mondmaskers, vloer, muren en plafond met een chemisch product behandelen, dan hoeft men geen bioloog, vogeldeskundige of insectendeskundige te zijn om te weten dat er onherroepelijk schade zal worden toegebracht aan de zwaluwen, jongen en hun eitjes", aldus directeur Jan Rodts. (COR 207)

Via een aanpassing van zijn exploitatievergunning moet een landbouwer uit de Molse Borgerhoutsendijk verplicht een externe firma inschakelen om zijn stallen en schuren te behandelen tegen insecten. Die jaarlijkse verplichting werd ingevoerd na klachten van buurtbewoners over grote aantallen vliegen, waarvoor de landbouwer verantwoordelijk werd geacht. Vogelbescherming Vlaanderen probeerde eind mei via een milieustakingsvordering de behandeling tegen te houden. Volgens de rechtbank is de beslissing van de gemeente Mol niet strijdig met de wettelijke bepalingen rond de bescherming van het leefmilieu. De kortgedingrechter oordeelde dat ook onvoldoende aangetoond werd dat een behandeling met insecticide invloed heeft op de zwaluwen. De rechter ging ook niet in op de vraag om een deskundige aan te stellen om na te gaan of er sprake is van een vliegenplaag en of die afkomstig is uit die stallen. Vogelbescherming Vlaanderen besliste beroep aan te tekenen. "Als mensen van de bestrijdingsfirma, met witte pakken en mondmaskers, vloer, muren en plafond met een chemisch product behandelen, dan hoeft men geen bioloog, vogeldeskundige of insectendeskundige te zijn om te weten dat er onherroepelijk schade zal worden toegebracht aan de zwaluwen, jongen en hun eitjes", aldus directeur Jan Rodts. (COR 207)