"De 29 politiezones zijn te veel voor Oost-Vlaanderen, aangezien een aantal zones te klein is voor een vlotte 24 uur op 24 dienstverlening", aldus Denys. "Daarom ben ik zeer gelukkig dat de zones van Sint-Gillis-Waas-Stekene en Beveren onderzoeken of een fusie al dan niet is aangewezen." Naar aanleiding van de moeilijkheden in de zone Meetjesland-centrum, opperde Denys of de geografische omschrijving van de nieuwe brandweerzone niet bruikbaar kan zijn voor één grotere politiezone. De gouverneur verwacht van de burgemeesters tegen eind dit jaar een antwoord op een voorstel tot onderzoek. Over de brandweerhervorming is de gouverneur optimistisch, enerzijds omdat de brandweeropleiding meer geld krijgt en anderzijds door de oprichting van de operationele zones. Over de sociale media zegt Denys dat het erop neer komt om die te integreren in de globale communicatieplannen. "Pas dan zullen we de voordelen van de snelheid kunnen aanwenden en het gevaar van de vluchtigheid onder controle kunnen houden." Tot slot benadrukt de gouverneur dat een rampenbeleid maar succesvol kan zijn door gecoördineerd samenwerken met de provinciale crisiscel als draaischijf. De tweede "Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs" ging naar de Politiezone Aalter-Knesselare, die samen met de interlokale vereniging Drugspreventie West-Meetjesland, restauranthouders motiveerde om preventief gratis alcoholtesters uit te delen aan hun klanten. (KAV)

"De 29 politiezones zijn te veel voor Oost-Vlaanderen, aangezien een aantal zones te klein is voor een vlotte 24 uur op 24 dienstverlening", aldus Denys. "Daarom ben ik zeer gelukkig dat de zones van Sint-Gillis-Waas-Stekene en Beveren onderzoeken of een fusie al dan niet is aangewezen." Naar aanleiding van de moeilijkheden in de zone Meetjesland-centrum, opperde Denys of de geografische omschrijving van de nieuwe brandweerzone niet bruikbaar kan zijn voor één grotere politiezone. De gouverneur verwacht van de burgemeesters tegen eind dit jaar een antwoord op een voorstel tot onderzoek. Over de brandweerhervorming is de gouverneur optimistisch, enerzijds omdat de brandweeropleiding meer geld krijgt en anderzijds door de oprichting van de operationele zones. Over de sociale media zegt Denys dat het erop neer komt om die te integreren in de globale communicatieplannen. "Pas dan zullen we de voordelen van de snelheid kunnen aanwenden en het gevaar van de vluchtigheid onder controle kunnen houden." Tot slot benadrukt de gouverneur dat een rampenbeleid maar succesvol kan zijn door gecoördineerd samenwerken met de provinciale crisiscel als draaischijf. De tweede "Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs" ging naar de Politiezone Aalter-Knesselare, die samen met de interlokale vereniging Drugspreventie West-Meetjesland, restauranthouders motiveerde om preventief gratis alcoholtesters uit te delen aan hun klanten. (KAV)