Titan draait in slechts zestien dagen rondom Saturnus. Wetenschappers hebben de vorm van de maan op verschillende momenten in die baan kunnen bestuderen. Titan is niet volkomen bolvormig, maar eerder langwerpig. De maan rekt zich uit bij het naderen van de planeet om bij verwijdering dan weer te contracteren en bijna rond te worden. Dit is te verklaren door de zwaartekracht van Saturnus en laat denken dat er onder de ijskap een oceaan steekt. Indien het binnenste uit star gesteente en ijs zou bestaan, dan zouden die veranderingen zich volgens de wetenschappers niet voordoen. Ook stelden de vorsers vast dat Titan grote getijden aan zijn ijsoppervlak kent, wat alweer een bewijs is dat er binnenin water steekt. De vermoedelijke laag water kan het oppervlak meer dan tien meter verwringen. Indien het binnenste vast zou zijn, zou het verschil geen meter bedragen. Berekeningen geven aan dat de vermoedelijke oceaan maximaal 250 kilometer diep kan zijn en dat de ijskorst een kilometer of vijftig dik is. Op basis van wiskundige modellen en metingen door de Europese sonde Huygens van het elektromagnetisch veld van Titan was reeds de aanwezigheid van een uitgestrekte oceaan bevroed. Water geldt als noodzakelijk voor het ontstaan van microbiologisch leven, maar is niet de enige voorwaarde. (NASA / HANDOUT)

Titan draait in slechts zestien dagen rondom Saturnus. Wetenschappers hebben de vorm van de maan op verschillende momenten in die baan kunnen bestuderen. Titan is niet volkomen bolvormig, maar eerder langwerpig. De maan rekt zich uit bij het naderen van de planeet om bij verwijdering dan weer te contracteren en bijna rond te worden. Dit is te verklaren door de zwaartekracht van Saturnus en laat denken dat er onder de ijskap een oceaan steekt. Indien het binnenste uit star gesteente en ijs zou bestaan, dan zouden die veranderingen zich volgens de wetenschappers niet voordoen. Ook stelden de vorsers vast dat Titan grote getijden aan zijn ijsoppervlak kent, wat alweer een bewijs is dat er binnenin water steekt. De vermoedelijke laag water kan het oppervlak meer dan tien meter verwringen. Indien het binnenste vast zou zijn, zou het verschil geen meter bedragen. Berekeningen geven aan dat de vermoedelijke oceaan maximaal 250 kilometer diep kan zijn en dat de ijskorst een kilometer of vijftig dik is. Op basis van wiskundige modellen en metingen door de Europese sonde Huygens van het elektromagnetisch veld van Titan was reeds de aanwezigheid van een uitgestrekte oceaan bevroed. Water geldt als noodzakelijk voor het ontstaan van microbiologisch leven, maar is niet de enige voorwaarde. (NASA / HANDOUT)