Volgens de Amerikaanse grondwet is enkel het Congres bevoegd om een president af te zetten. Een afzettingsprocedure kan starten bij "verraad, corruptie of andere zware misdrijven en overtredingen". Een meer specifieke omschrijving is er niet. De procedure start bij het Huis van Afgevaardigden, waarna de commissie voor Justitie de eerstvolgende stappen zet. Vervolgens moet het voltallige Huis bij gewone meerderheid een lijst van aanklachten stemmen en doorgeven aan de Senaat. Die krijgt de functie van een rechtbank. De voorzitter van het Hooggerechtshof leidt de rechtsgang. Voor een veroordeling moet twee derde van de aanwezige senatoren toestemmen. Een beroep is niet mogelijk. Tot dusver is er nog geen president in de VS door een afzettingsprocedure uit zijn ambt ontheven. Bill Clinton kwam in 1999 akelig in de buurt toen de procedure in gang werd gezet nadat hij had gelogen over een seksuele relatie met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky. In de Senaat ontbrak de vereiste meerderheid om hem schuldig te bevinden aan meineed en obstructie van de rechtsgang. In 1974 kwam Richard Nixon in opspraak in verband met het Watergateschandaal. De Republikein nam echter zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd. Trump zelf ontkwam in februari vorig jaar. Hij was in beschuldiging gesteld voor machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire. De Senaat, waar zijn Republikeinen de meerderheid hadden, sprak de miljardair vrij, na een procedure die zowat twee maanden had geduurd. Een andere mogelijkheid om Trump uit het Witte Huis te krijgen is het 25ste amendement op de grondwet. Dit legt uit hoe en wanneer een president niet geschikt wordt geacht zijn ambt uit te oefenen. Het komt aan de vicepresident en een meerderheid van de regering toe om te verklaren dat de president niet in staat is zijn job te doen. De adjunct neemt dan zijn taken en bevoegdheden over. Het Congres moet dit binnen de 21 dagen met een tweederde meerderheid bevestigen. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de huidige vicepresident Mike Pence de stap zou zetten. Al is hij niet ingegaan op de herhaalde oproep van zijn baas om de verkiezingsuitslag te torpederen toen het Congres die onderzocht en uiteindelijk bekrachtigde. Trump is in principe president tot 20 januari om 12.00 uur oost-Amerikaanse tijd (18.00 uur Belgische tijd). Dan legt de Democraat Joe Biden de presidentiële eed af. (Belga)

Volgens de Amerikaanse grondwet is enkel het Congres bevoegd om een president af te zetten. Een afzettingsprocedure kan starten bij "verraad, corruptie of andere zware misdrijven en overtredingen". Een meer specifieke omschrijving is er niet. De procedure start bij het Huis van Afgevaardigden, waarna de commissie voor Justitie de eerstvolgende stappen zet. Vervolgens moet het voltallige Huis bij gewone meerderheid een lijst van aanklachten stemmen en doorgeven aan de Senaat. Die krijgt de functie van een rechtbank. De voorzitter van het Hooggerechtshof leidt de rechtsgang. Voor een veroordeling moet twee derde van de aanwezige senatoren toestemmen. Een beroep is niet mogelijk. Tot dusver is er nog geen president in de VS door een afzettingsprocedure uit zijn ambt ontheven. Bill Clinton kwam in 1999 akelig in de buurt toen de procedure in gang werd gezet nadat hij had gelogen over een seksuele relatie met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky. In de Senaat ontbrak de vereiste meerderheid om hem schuldig te bevinden aan meineed en obstructie van de rechtsgang. In 1974 kwam Richard Nixon in opspraak in verband met het Watergateschandaal. De Republikein nam echter zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd. Trump zelf ontkwam in februari vorig jaar. Hij was in beschuldiging gesteld voor machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire. De Senaat, waar zijn Republikeinen de meerderheid hadden, sprak de miljardair vrij, na een procedure die zowat twee maanden had geduurd. Een andere mogelijkheid om Trump uit het Witte Huis te krijgen is het 25ste amendement op de grondwet. Dit legt uit hoe en wanneer een president niet geschikt wordt geacht zijn ambt uit te oefenen. Het komt aan de vicepresident en een meerderheid van de regering toe om te verklaren dat de president niet in staat is zijn job te doen. De adjunct neemt dan zijn taken en bevoegdheden over. Het Congres moet dit binnen de 21 dagen met een tweederde meerderheid bevestigen. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de huidige vicepresident Mike Pence de stap zou zetten. Al is hij niet ingegaan op de herhaalde oproep van zijn baas om de verkiezingsuitslag te torpederen toen het Congres die onderzocht en uiteindelijk bekrachtigde. Trump is in principe president tot 20 januari om 12.00 uur oost-Amerikaanse tijd (18.00 uur Belgische tijd). Dan legt de Democraat Joe Biden de presidentiële eed af. (Belga)