"De onbekende zat in de bestelwagen en vroeg door het geopende raam of de voorbijstappende jongen wou instappen en meekomen. De 9-jarige is daar niet op ingegaan en gewoon doorgestapt naar degene die hem verderop kwam ophalen. We onderzoeken dit gebeuren zeer grondig en zullen met OHL bekijken of het nodig is om een waarschuwingsbrief te versturen naar de ouders, aldus Stefanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "We willen echter vooralsnog geen paniek creëren. Er zijn tot dusver ook nog geen andere meldingen binnengelopen voor gelijkaardige feiten die avond. Van de bewering dat de onbekende een mes bij zich had, zoals door bepaalde media gemeld, is alleszins in de aangifte geen sprake", aldus de woordvoerster. (Belga)

"De onbekende zat in de bestelwagen en vroeg door het geopende raam of de voorbijstappende jongen wou instappen en meekomen. De 9-jarige is daar niet op ingegaan en gewoon doorgestapt naar degene die hem verderop kwam ophalen. We onderzoeken dit gebeuren zeer grondig en zullen met OHL bekijken of het nodig is om een waarschuwingsbrief te versturen naar de ouders, aldus Stefanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "We willen echter vooralsnog geen paniek creëren. Er zijn tot dusver ook nog geen andere meldingen binnengelopen voor gelijkaardige feiten die avond. Van de bewering dat de onbekende een mes bij zich had, zoals door bepaalde media gemeld, is alleszins in de aangifte geen sprake", aldus de woordvoerster. (Belga)