83.000 Belgen uit de drie landsdelen namen deel aan het loononderzoek op de website van Jobat. Het gaat zowel om bedienden, arbeiders als ambtenaren. Het gemiddelde cijfer ligt hoger: 3.783 euro per maand. Het gemiddelde loon ligt hoger omdat de hoogste lonen dat gemiddelde optrekken. De drie beroepscategorieën trokken meer loon, al was de toename kleiner bij de arbeiders. Bij de mannen, hoger opgeleiden, werknemers met meer dan 25 jaar ervaring op de teller en bij werknemers van grote bedrijven is de toename groter. Medische en paramedische beroepen zitten in coronajaar 2020 in de top drie qua gestegen loon. De chemie- en farmasector, de energie- en milieusector en de bank- en verzekeringwereld betalen het best, de horeca en de sector toerisme, sport en recreatie het slechtst. Voorts nam het gemiddelde aantal vakantiedagen voor het eerst in vier jaar toe, van 27 naar 28. Bij de arbeiders is er wel een status quo op 24. Ook het aantal extralegale voordelen neemt toe, tot gemiddeld iets meer dan 6. Gezien het vele thuiswerk is er vooral een stijging bij de laptop en het internetabonnement. (Belga)

83.000 Belgen uit de drie landsdelen namen deel aan het loononderzoek op de website van Jobat. Het gaat zowel om bedienden, arbeiders als ambtenaren. Het gemiddelde cijfer ligt hoger: 3.783 euro per maand. Het gemiddelde loon ligt hoger omdat de hoogste lonen dat gemiddelde optrekken. De drie beroepscategorieën trokken meer loon, al was de toename kleiner bij de arbeiders. Bij de mannen, hoger opgeleiden, werknemers met meer dan 25 jaar ervaring op de teller en bij werknemers van grote bedrijven is de toename groter. Medische en paramedische beroepen zitten in coronajaar 2020 in de top drie qua gestegen loon. De chemie- en farmasector, de energie- en milieusector en de bank- en verzekeringwereld betalen het best, de horeca en de sector toerisme, sport en recreatie het slechtst. Voorts nam het gemiddelde aantal vakantiedagen voor het eerst in vier jaar toe, van 27 naar 28. Bij de arbeiders is er wel een status quo op 24. Ook het aantal extralegale voordelen neemt toe, tot gemiddeld iets meer dan 6. Gezien het vele thuiswerk is er vooral een stijging bij de laptop en het internetabonnement. (Belga)