Het veiligheidscomité van de MIVB was door de vakbonden bijeengeroepen naar aanleiding van verschillende incidenten die zich de voorbije dagen hebben voorgedaan. Zo werden vrijdag in Molenbeek op lijn 86 nog een buschauffeur en een passagier aangevallen door twee jongeren. Na een hele dag vergaderen beslisten de bonden en directie onder meer om de interventieploegen zo snel mogelijk uit te breiden met twaalf veiligheidsagenten, die zullen ingezet worden op de "probleemlijnen". In de wijken waar sprake is van meer gevallen van agressie, zullen ook veiligheidsmedewerkers per wagen kunnen patrouilleren. Ook zullen binnen de onderneming tien functies worden voorbehouden voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een agressie. Daarnaast zullen op alle MIVB-voertuigen ook de veiligheidscamera's worden getest. Momenteel blijken die camera's niet altijd te werken. Ten slotte werd in het akkoord ook beslist tot de oprichting van een paritair comité dat de maatregelen moet opvolgen die met het kabinet-Milquet werden afgesproken in april, nadat een medewerker van de MIVB werd doodgeslagen. De vakbonden hadden geëist dat er op het veiligheidscomité met onmiddellijke ingang concrete maatregelen werden genomen. (DAVID STOCKMAN)

Het veiligheidscomité van de MIVB was door de vakbonden bijeengeroepen naar aanleiding van verschillende incidenten die zich de voorbije dagen hebben voorgedaan. Zo werden vrijdag in Molenbeek op lijn 86 nog een buschauffeur en een passagier aangevallen door twee jongeren. Na een hele dag vergaderen beslisten de bonden en directie onder meer om de interventieploegen zo snel mogelijk uit te breiden met twaalf veiligheidsagenten, die zullen ingezet worden op de "probleemlijnen". In de wijken waar sprake is van meer gevallen van agressie, zullen ook veiligheidsmedewerkers per wagen kunnen patrouilleren. Ook zullen binnen de onderneming tien functies worden voorbehouden voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een agressie. Daarnaast zullen op alle MIVB-voertuigen ook de veiligheidscamera's worden getest. Momenteel blijken die camera's niet altijd te werken. Ten slotte werd in het akkoord ook beslist tot de oprichting van een paritair comité dat de maatregelen moet opvolgen die met het kabinet-Milquet werden afgesproken in april, nadat een medewerker van de MIVB werd doodgeslagen. De vakbonden hadden geëist dat er op het veiligheidscomité met onmiddellijke ingang concrete maatregelen werden genomen. (DAVID STOCKMAN)