Volgens Unia weigerde de MIVB tot twee keer toe om de vrouw met hoofddoek in dienst te nemen, ook al had zij de nodige technische competenties voor een administratieve binnenfunctie. "Volgens de arbeidsrechtbank kwam dat neer op een rechtstreekse discriminatie op basis van geloofsovertuiging en een onrechtstreekse discriminatie op basis van gender", zo meldt Unia vandaag. "Volgens de rechter kunnen discriminerende voorkeuren/vragen van cliënten niet worden ingeroepen om discriminatie te rechtvaardigen. (...) Ten gronde zegt de Brusselse arbeidsrechtbank dat de neutraliteit, zoals toegepast bij de MIVB, indruist tegen het streven naar diversiteit dat nochtans wordt voorgesteld als één van de belangrijke waarden van de onderneming", aldus Unia. Unia concludeert dat, volgens de uitspraak, de MIVB haar aanwervingsbeleid niet langer mag baseren op het principe van exclusieve neutraliteit, waarbij aan het voltallige personeel wordt verboden om een teken te dragen dat wijst op een geloofsovertuiging, een politieke overtuiging, een filosofische levensbeschouwing. (Belga)

Volgens Unia weigerde de MIVB tot twee keer toe om de vrouw met hoofddoek in dienst te nemen, ook al had zij de nodige technische competenties voor een administratieve binnenfunctie. "Volgens de arbeidsrechtbank kwam dat neer op een rechtstreekse discriminatie op basis van geloofsovertuiging en een onrechtstreekse discriminatie op basis van gender", zo meldt Unia vandaag. "Volgens de rechter kunnen discriminerende voorkeuren/vragen van cliënten niet worden ingeroepen om discriminatie te rechtvaardigen. (...) Ten gronde zegt de Brusselse arbeidsrechtbank dat de neutraliteit, zoals toegepast bij de MIVB, indruist tegen het streven naar diversiteit dat nochtans wordt voorgesteld als één van de belangrijke waarden van de onderneming", aldus Unia. Unia concludeert dat, volgens de uitspraak, de MIVB haar aanwervingsbeleid niet langer mag baseren op het principe van exclusieve neutraliteit, waarbij aan het voltallige personeel wordt verboden om een teken te dragen dat wijst op een geloofsovertuiging, een politieke overtuiging, een filosofische levensbeschouwing. (Belga)