Groen staat voor goed bestuur en streeft daarom naar een zo groot mogelijke spreiding van mandaten en het vermijden van mogelijke belangenconflicten. Het partijbestuur wilde dit engagement respecteren, maar vond het ook belangrijk dat Adelheid Byttebier de gelegenheid kreeg om de belangrijke onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract af te ronden, luidt het. Nu die onderhandelingen tot een goed einde zijn gebracht, is het moment aangebroken om de fakkel door te geven. Groen Gewest Brussel stelt dat Adelheid Byttebier als voorzitster van de MIVB erover waakte dat de klant, de Brusselaar, centraal stond in de beslissingen van de vervoermaatschappij. Ze lag mee aan de basis van de beslissing om de capaciteit van het openbaar vervoer stevig uit te breiden. Iets wat voor haar noodzakelijk was om de duurzame ontwikkeling van Brussel en het welzijn van haar inwoners te garanderen. Alain Beeckmans, mobiliteitsspecialist en bestuurslid voor Groen in de MIVB, zal de fakkel van Adelheid Byttebier overnemen. Hem wacht de belangrijke taak om het nieuwe beheerscontract zo maximaal mogelijk te laten uitvoeren. Zo kan het openbaar vervoer in Brussel nog efficiënter bijdragen aan een betere mobiliteit en een grotere leefbaarheid van ons Gewest, aldus nog de mededeling van Groen. (AHO)

Groen staat voor goed bestuur en streeft daarom naar een zo groot mogelijke spreiding van mandaten en het vermijden van mogelijke belangenconflicten. Het partijbestuur wilde dit engagement respecteren, maar vond het ook belangrijk dat Adelheid Byttebier de gelegenheid kreeg om de belangrijke onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract af te ronden, luidt het. Nu die onderhandelingen tot een goed einde zijn gebracht, is het moment aangebroken om de fakkel door te geven. Groen Gewest Brussel stelt dat Adelheid Byttebier als voorzitster van de MIVB erover waakte dat de klant, de Brusselaar, centraal stond in de beslissingen van de vervoermaatschappij. Ze lag mee aan de basis van de beslissing om de capaciteit van het openbaar vervoer stevig uit te breiden. Iets wat voor haar noodzakelijk was om de duurzame ontwikkeling van Brussel en het welzijn van haar inwoners te garanderen. Alain Beeckmans, mobiliteitsspecialist en bestuurslid voor Groen in de MIVB, zal de fakkel van Adelheid Byttebier overnemen. Hem wacht de belangrijke taak om het nieuwe beheerscontract zo maximaal mogelijk te laten uitvoeren. Zo kan het openbaar vervoer in Brussel nog efficiënter bijdragen aan een betere mobiliteit en een grotere leefbaarheid van ons Gewest, aldus nog de mededeling van Groen. (AHO)