Met de campagne wil de MIVB in de eerste plaats mensen sensibiliseren om iets te ondernemen als ze getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag door het ongepaste gedrag te melden. Onrechtstreeks richt de campagne zich tot de belagers, door hen te doen inzien dat hun slachtoffer niet alleen is, maar dat ze ondersteund wordt door iedereen rondom haar. De campagne is het resultaat van een samenwerking tussen de MIVB en de jonge activisten van het project "BruxELLES" van de ngo Plan International. Ze wordt getoond in de uithangborden in de stations, in de voertuigen van de MIVB en wordt gedeeld op sociale media. Een leaflet met tips, informatie en nuttige nummers voor slachtoffers en getuigen van intimidatie wordt uitgedeeld op het vervoersnet. Er wordt ook een filmpje in die zin verspreid via sociale media. In de week van 20 mei voert het gezelschap "Compagnie Tadam" toneelstukjes op in verschillende metrostations om de reizigers bewust te maken voor de problematiek van seksuele intimidatie. Op dat moment wordt de leaflet eveneens uitgedeeld. De problematiek van grensoverschrijdend gedrag werd eveneens opgenomen in de sensibiliseringsworkshops die de MIVB al organiseerde in scholen. (Belga)