De resolutie over de missie, opgesteld door Frankrijk, waarin wordt vastgelegd dat er tot 20 december 2022 14.160 militairen en 2.001 politieagenten in dienst kunnen blijven, werd unaniem goedgekeurd door de vijftien leden van de Veiligheidsraad. In de tekst wordt de vredesmissie Monusco gevraagd zich tegen midden 2022 terug te trekken uit de provincie Tanganyika in het zuidoosten en haar aanwezigheid te handhaven in Ituri en Noord- en Zuid-Kivu, de drie provincies waar nog steeds een actief conflict woedt. In die regio's in het noordoosten van Congo voert het Oegandese leger, met toestemming van de Congolese president Flix Tshisekedi, sinds 30 november militaire operaties uit tegen de stellingen van de rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF). De Raad beklemtoont dat de mensenrechten en het internationaal humanitair recht moeten worden geëerbiedigd en roept op tot "intensievere en efficiëntere gezamenlijke operaties van de Congolese veiligheidstroepen en Monusco, met inbegrip van zijn interventiebrigade". (Belga)

De resolutie over de missie, opgesteld door Frankrijk, waarin wordt vastgelegd dat er tot 20 december 2022 14.160 militairen en 2.001 politieagenten in dienst kunnen blijven, werd unaniem goedgekeurd door de vijftien leden van de Veiligheidsraad. In de tekst wordt de vredesmissie Monusco gevraagd zich tegen midden 2022 terug te trekken uit de provincie Tanganyika in het zuidoosten en haar aanwezigheid te handhaven in Ituri en Noord- en Zuid-Kivu, de drie provincies waar nog steeds een actief conflict woedt. In die regio's in het noordoosten van Congo voert het Oegandese leger, met toestemming van de Congolese president Flix Tshisekedi, sinds 30 november militaire operaties uit tegen de stellingen van de rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF). De Raad beklemtoont dat de mensenrechten en het internationaal humanitair recht moeten worden geëerbiedigd en roept op tot "intensievere en efficiëntere gezamenlijke operaties van de Congolese veiligheidstroepen en Monusco, met inbegrip van zijn interventiebrigade". (Belga)