Volgens de Open Vld-minister heeft zij van bij de start van de regering-Michel een zware besparingsopdracht gekregen. Er moest 3,2 miljard euro bespaard worden. "Ondanks de vergrijzing en de noden die er zijn, heb ik die oefening al voor de helft gedaan", zegt De Block. Ze moet dus nog op zoek naar 1,6 miljard euro bijkomende besparingsingrepen. Rode draad voor haar blijft dat die besparingen "de patiënt niet mogen raken". Als gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd De Block ook gevraagd naar een reactie op de recente incidenten in de opvangcentra. De Open Vld-politica vreest dat de spanningen "niet direct gaan afnemen" gezien de aanhoudende stroom vluchtelingen. Maar vechtpartijen en geweld kunnen niet door de beugel. "We bieden hulp en geven opvang. Daar is ook de plicht aan verbonden dan men zich gedraagt tegenover elkaar. Er moet ook voor de veiligheid gezorgd worden, ook voor het personeel. Daar zijn soms harde maatregelen voor nodig, maar steeds binnen de kader van het wettelijke", aldus De Block. (Belga)

Volgens de Open Vld-minister heeft zij van bij de start van de regering-Michel een zware besparingsopdracht gekregen. Er moest 3,2 miljard euro bespaard worden. "Ondanks de vergrijzing en de noden die er zijn, heb ik die oefening al voor de helft gedaan", zegt De Block. Ze moet dus nog op zoek naar 1,6 miljard euro bijkomende besparingsingrepen. Rode draad voor haar blijft dat die besparingen "de patiënt niet mogen raken". Als gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd De Block ook gevraagd naar een reactie op de recente incidenten in de opvangcentra. De Open Vld-politica vreest dat de spanningen "niet direct gaan afnemen" gezien de aanhoudende stroom vluchtelingen. Maar vechtpartijen en geweld kunnen niet door de beugel. "We bieden hulp en geven opvang. Daar is ook de plicht aan verbonden dan men zich gedraagt tegenover elkaar. Er moet ook voor de veiligheid gezorgd worden, ook voor het personeel. Daar zijn soms harde maatregelen voor nodig, maar steeds binnen de kader van het wettelijke", aldus De Block. (Belga)