Een baby geforceerd eten geven tot hij kokhalst. Katten laten slapen in de kinderbedjes. Een peuter die in zijn broek heeft geplast spiernaakt in de tuin zetten. Vlaamse crèches kwamen er allemaal mee weg. In 2018 kwamen bij Kind en Gezin 41 klachten binnen waarin sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling bij een onthaalouder of in een crèche. In slechts één geval leidde zo'n klacht tot een sanctie. In alle andere 40 dossiers kwam geen bestraffing. Zelfs in crèches waar de Zorginspectie bewijzen vond van wantoestanden of van ernstige inbreuken op de regels werden geen sancties opgelegd. Alles wijst erop dat het om een bewuste strategie gaat, schrijft de krant. "Voor ons onderzoek naar mishandeling in de opvang analyseerden we in totaal meer dan 2.600 pagina's aan inspectierapporten en spraken we met getuigen. We stelden vast dat de overheid bijzonder mild is voor mishandeling of verwaarlozing in de opvang. Baby's en peuters worden op die manier onvoldoende beschermd", klinkt het. Kind en Gezin betwist dat. "Ernstige situaties zien wij absoluut niet door de vingers. Een louter cijfermatige analyse zegt niet alles. Er is geen één-op-éénrelatie tussen een klacht en een zware sanctie. Elke klacht wordt eerst grondig onderzocht en de aanpak is het gevolg van maatwerk. Een sanctie zoals een schorsing of sluiting van de crèche is slechts één van de stappen." (Belga)

Een baby geforceerd eten geven tot hij kokhalst. Katten laten slapen in de kinderbedjes. Een peuter die in zijn broek heeft geplast spiernaakt in de tuin zetten. Vlaamse crèches kwamen er allemaal mee weg. In 2018 kwamen bij Kind en Gezin 41 klachten binnen waarin sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling bij een onthaalouder of in een crèche. In slechts één geval leidde zo'n klacht tot een sanctie. In alle andere 40 dossiers kwam geen bestraffing. Zelfs in crèches waar de Zorginspectie bewijzen vond van wantoestanden of van ernstige inbreuken op de regels werden geen sancties opgelegd. Alles wijst erop dat het om een bewuste strategie gaat, schrijft de krant. "Voor ons onderzoek naar mishandeling in de opvang analyseerden we in totaal meer dan 2.600 pagina's aan inspectierapporten en spraken we met getuigen. We stelden vast dat de overheid bijzonder mild is voor mishandeling of verwaarlozing in de opvang. Baby's en peuters worden op die manier onvoldoende beschermd", klinkt het. Kind en Gezin betwist dat. "Ernstige situaties zien wij absoluut niet door de vingers. Een louter cijfermatige analyse zegt niet alles. Er is geen één-op-éénrelatie tussen een klacht en een zware sanctie. Elke klacht wordt eerst grondig onderzocht en de aanpak is het gevolg van maatwerk. Een sanctie zoals een schorsing of sluiting van de crèche is slechts één van de stappen." (Belga)