De verjaringstermijn loopt nu vanaf de dag dat de strafbare feiten zijn gepleegd. Hoe zwaarder de feiten, hoe langer de verjarings­termijn. Dat gaat bijvoorbeeld van zes maanden tot tien à twintig jaar. Bepaalde procedures kunnen de termijn tijdelijk stilleggen ('schorsen'). En hij kan weer volledig van nul beginnen te lopen door onderzoeks­daden of een vervolging. Als Van Quickenborne de wet wijzigt, zullen de feiten niet ver­jaren zolang het proces ten gronde begint binnen die verjaringstermijnen. De minister maakt er geen geheim van dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel meespeelt in zijn beslissing om het verjaringshoofdstuk in het Wetboek van Straf­vordering sneller te hervormen dan de andere hoofdstukken. Het Bende-dossier zou in 2025, 40 jaar na de laatste feiten, definitief verjaren. Dat kan verhin­derd worden als de nieuwe verjarings­regel van kracht wordt en het federaal parket erin slaagt het proces ten gronde voor die deadline te laten beginnen. Al wil Van Quickenborne niets beloven. Hij wil geen valse hoop creëren voor de overlevenden en nabestaanden, die "eerlijkheid en duidelijkheid verdienen". Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, bij wie het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt gevoerd, is een voorstander van de wets­wijziging die Van Quickenborne wil doorvoeren. "Dat zal helpen voor het dossier van de Bende van Nijvel, maar ook voor andere dossiers", klinkt het. (Belga)

De verjaringstermijn loopt nu vanaf de dag dat de strafbare feiten zijn gepleegd. Hoe zwaarder de feiten, hoe langer de verjarings­termijn. Dat gaat bijvoorbeeld van zes maanden tot tien à twintig jaar. Bepaalde procedures kunnen de termijn tijdelijk stilleggen ('schorsen'). En hij kan weer volledig van nul beginnen te lopen door onderzoeks­daden of een vervolging. Als Van Quickenborne de wet wijzigt, zullen de feiten niet ver­jaren zolang het proces ten gronde begint binnen die verjaringstermijnen. De minister maakt er geen geheim van dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel meespeelt in zijn beslissing om het verjaringshoofdstuk in het Wetboek van Straf­vordering sneller te hervormen dan de andere hoofdstukken. Het Bende-dossier zou in 2025, 40 jaar na de laatste feiten, definitief verjaren. Dat kan verhin­derd worden als de nieuwe verjarings­regel van kracht wordt en het federaal parket erin slaagt het proces ten gronde voor die deadline te laten beginnen. Al wil Van Quickenborne niets beloven. Hij wil geen valse hoop creëren voor de overlevenden en nabestaanden, die "eerlijkheid en duidelijkheid verdienen". Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, bij wie het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt gevoerd, is een voorstander van de wets­wijziging die Van Quickenborne wil doorvoeren. "Dat zal helpen voor het dossier van de Bende van Nijvel, maar ook voor andere dossiers", klinkt het. (Belga)