Het Grondwettelijk Hof gaat na of wetten, decreten en ordonnanties die de parlementen stemmen in overeenstemming zijn met de grondwet en of de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten wordt nageleefd. Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, zes Nederlandstalige en zes Franstalige rechters. Binnen elke taalgroep zijn er drie rechters die ten minste vijf jaar ervaring moeten hebben als parlementslid. Omdat rechter Jean-Pierre Snappe met pensioen ging, moest er een nieuwe rechter worden aangeduid. Snappe was destijds ook door Ecolo voorgedragen. (Belga)

Het Grondwettelijk Hof gaat na of wetten, decreten en ordonnanties die de parlementen stemmen in overeenstemming zijn met de grondwet en of de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten wordt nageleefd. Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, zes Nederlandstalige en zes Franstalige rechters. Binnen elke taalgroep zijn er drie rechters die ten minste vijf jaar ervaring moeten hebben als parlementslid. Omdat rechter Jean-Pierre Snappe met pensioen ging, moest er een nieuwe rechter worden aangeduid. Snappe was destijds ook door Ecolo voorgedragen. (Belga)