Bij de zware natuurbrand op het militaire domein van Brecht in de provincie Antwerpen is eind april meer dan 570 ha natuur vernietigd, waaronder 15 procent van de droge heide in Vlaanderen. Om de droge heide te herstellen, is ten eerste grootschalige stootbegrazing nodig. Er is al gestart met een kudde van 300 schapen, en dat moet doorgroeien naar minstens 1.000. Dit zal nodig zijn gedurende een periode van wellicht 10 jaar. Maar begrazing zal niet volstaan, aldus minister Demir. Dit najaar moet gestart worden met het maaien van grassen, het verwijderen van de vegetatie en van een deel van de bovenste grondlaag (chopperen) en plaggen, waarbij de bodem volledig afgeschraapt wordt en al de vegetatie en bodem tot 10 centimeter diep wordt verwijderd. Zonder deze maatregelen dreigt door de hoge stikstofneerslag in Antwerpen minderwaardig grasland te ontstaan. "Natura 2000- gebied Schietvelden is op Europese schaal essentieel voor een brede waaier aan bijzondere plant- en diersoorten. Het spreekt voor zich dat we al het mogelijke moeten doen om de natuur in dit gebied te herstellen. Dat zal tijd, geld en mankracht vergen", stelt Demir. Intussen proberen INBO en Natuur en Bos nog steeds precies in kaart te brengen wat de impact van de brand was op specifieke soorten vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen,... Die informatie is nodig om het natuurbeheerplan voor de komende jaren nog bij te sturen. Demir had vorige week al aangekondigd dat ze Defensie formeel in gebrek stelt voor de natuurbrand op het militaire domein. (Belga)

Bij de zware natuurbrand op het militaire domein van Brecht in de provincie Antwerpen is eind april meer dan 570 ha natuur vernietigd, waaronder 15 procent van de droge heide in Vlaanderen. Om de droge heide te herstellen, is ten eerste grootschalige stootbegrazing nodig. Er is al gestart met een kudde van 300 schapen, en dat moet doorgroeien naar minstens 1.000. Dit zal nodig zijn gedurende een periode van wellicht 10 jaar. Maar begrazing zal niet volstaan, aldus minister Demir. Dit najaar moet gestart worden met het maaien van grassen, het verwijderen van de vegetatie en van een deel van de bovenste grondlaag (chopperen) en plaggen, waarbij de bodem volledig afgeschraapt wordt en al de vegetatie en bodem tot 10 centimeter diep wordt verwijderd. Zonder deze maatregelen dreigt door de hoge stikstofneerslag in Antwerpen minderwaardig grasland te ontstaan. "Natura 2000- gebied Schietvelden is op Europese schaal essentieel voor een brede waaier aan bijzondere plant- en diersoorten. Het spreekt voor zich dat we al het mogelijke moeten doen om de natuur in dit gebied te herstellen. Dat zal tijd, geld en mankracht vergen", stelt Demir. Intussen proberen INBO en Natuur en Bos nog steeds precies in kaart te brengen wat de impact van de brand was op specifieke soorten vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen,... Die informatie is nodig om het natuurbeheerplan voor de komende jaren nog bij te sturen. Demir had vorige week al aangekondigd dat ze Defensie formeel in gebrek stelt voor de natuurbrand op het militaire domein. (Belga)