Vlaanderen telt nog heel wat plaatsen waar vroeger tanks met opgeslagen gas uit steenkool stonden. Op die sites ontstond vaak zware bodem- en grondwaterverontreiniging. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft 127 van dergelijke sites opgelijst. De meeste sites liggen in Oost-Vlaanderen (50), de minste in Limburg (9). Uit cijfers die Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe heeft opgevraagd, blijkt dat er tot nog toe op 65 plaatsen een verontreiniging is gevonden die moet gesaneerd worden. "Het gaat meestal over verontreiniging met teer (minerale olie, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (BTEX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)), cyanides en/of een ophooglaag met PAK's", stelt minister Schauvliege. Op 30 locaties is nog verder onderzoek nodig, dus het aantal verontreinigde en te saneren sites kan nog oplopen. Bedoeling is alvast om tegen 2027 alle vervuilde gronden te saneren. In de meeste gevallen draait OVAM zelf op voor die saneringskosten. Dat is op 80 locaties het geval. Voor OVAM worden de saneringskosten geraamd op 38,8 miljoen euro. "Voor de overige sites is er een saneringsplichtige zoals de gasfabrieksgroep en diverse lokale besturen", aldus Schauvliege. (Belga)

Vlaanderen telt nog heel wat plaatsen waar vroeger tanks met opgeslagen gas uit steenkool stonden. Op die sites ontstond vaak zware bodem- en grondwaterverontreiniging. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft 127 van dergelijke sites opgelijst. De meeste sites liggen in Oost-Vlaanderen (50), de minste in Limburg (9). Uit cijfers die Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe heeft opgevraagd, blijkt dat er tot nog toe op 65 plaatsen een verontreiniging is gevonden die moet gesaneerd worden. "Het gaat meestal over verontreiniging met teer (minerale olie, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (BTEX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)), cyanides en/of een ophooglaag met PAK's", stelt minister Schauvliege. Op 30 locaties is nog verder onderzoek nodig, dus het aantal verontreinigde en te saneren sites kan nog oplopen. Bedoeling is alvast om tegen 2027 alle vervuilde gronden te saneren. In de meeste gevallen draait OVAM zelf op voor die saneringskosten. Dat is op 80 locaties het geval. Voor OVAM worden de saneringskosten geraamd op 38,8 miljoen euro. "Voor de overige sites is er een saneringsplichtige zoals de gasfabrieksgroep en diverse lokale besturen", aldus Schauvliege. (Belga)