De IMC kwam vandaag opnieuw samen. Omdat producent Pfizer gisteren de planning van de leveringen van de coronavaccins tot einde maart bevestigde, kan de vaccinatiestrategie in de eerste fase 1A "versneld en volledig uitgerold worden", laten de ministers via een persbericht weten. "Dit betekent dat in de woonzorgcentra de bewoners en een deel van de personeelsleden, die dit wensen, tegen einde januari hun eerste inenting zullen gekregen hebben." Bovendien betekent het ook dat taskforce van het coronacommissariaat en de regio's de voorbereidingen afronden voor de vaccinatie van de volgende groepen. het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuispersoneel of het het zorg- en hulpverleningspersoneel in de eerstelijn. En er wordt nu "zo snel als mogelijk een blauwdruk van de meer grootschalige vaccinatiecentra" afgewerkt. Die zijn bedoeld voor 65-plussers en risicopersonen in de volgende fase. De betrokken partners en besturen worden er nu verder over geïnformeerd. Tot slot klinkt het nog dat de vaccinatiestrategie en de prioritering van de doelgroepen niet veranderen. Studenten aan faculteiten die stage moeten lopen op plaatsen die een groter risico inhouden op besmetting met het coronavirus, zullen bijvoorbeeld ook prioritair een vaccin krijgen, net als de arbeidskrachten die in die sectoren aan de slag zijn. Dat heeft de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet, verklaard in het parlement van de Franse gemeenschap. Volgens minister-president Jeholet zullen ook de stage lopende studenten onder fase 1A van het vaccinatieprogramma vallen, zoals de andere professionals uit de gezondheidszorg. Duizenden studenten werden sinds het begin van de coronacrisis ingeschakeld om hulp te bieden in de eerstelijnszorg. Het nieuws van de versnelling is in lijn met de communicatie van verschillende ministers gisteren. Op oudejaarsdag verwachtte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) al dat tegen eind januari de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond zouden moeten hebben. (Belga)

De IMC kwam vandaag opnieuw samen. Omdat producent Pfizer gisteren de planning van de leveringen van de coronavaccins tot einde maart bevestigde, kan de vaccinatiestrategie in de eerste fase 1A "versneld en volledig uitgerold worden", laten de ministers via een persbericht weten. "Dit betekent dat in de woonzorgcentra de bewoners en een deel van de personeelsleden, die dit wensen, tegen einde januari hun eerste inenting zullen gekregen hebben." Bovendien betekent het ook dat taskforce van het coronacommissariaat en de regio's de voorbereidingen afronden voor de vaccinatie van de volgende groepen. het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuispersoneel of het het zorg- en hulpverleningspersoneel in de eerstelijn. En er wordt nu "zo snel als mogelijk een blauwdruk van de meer grootschalige vaccinatiecentra" afgewerkt. Die zijn bedoeld voor 65-plussers en risicopersonen in de volgende fase. De betrokken partners en besturen worden er nu verder over geïnformeerd. Tot slot klinkt het nog dat de vaccinatiestrategie en de prioritering van de doelgroepen niet veranderen. Studenten aan faculteiten die stage moeten lopen op plaatsen die een groter risico inhouden op besmetting met het coronavirus, zullen bijvoorbeeld ook prioritair een vaccin krijgen, net als de arbeidskrachten die in die sectoren aan de slag zijn. Dat heeft de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet, verklaard in het parlement van de Franse gemeenschap. Volgens minister-president Jeholet zullen ook de stage lopende studenten onder fase 1A van het vaccinatieprogramma vallen, zoals de andere professionals uit de gezondheidszorg. Duizenden studenten werden sinds het begin van de coronacrisis ingeschakeld om hulp te bieden in de eerstelijnszorg. Het nieuws van de versnelling is in lijn met de communicatie van verschillende ministers gisteren. Op oudejaarsdag verwachtte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) al dat tegen eind januari de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond zouden moeten hebben. (Belga)