Maandagavond al werd bekendgemaakt dat de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep komende winter gefaseerd verloopt. Van half september tot half november zullen de vaccins alleen worden afgeleverd aan de doelgroepen zoals die door de Hoge Gezondheidsraad zijn gedefinieerd. Het gaat dan om risicopersonen (zwangere vrouwen, personen met een onderliggende chronische aandoening...), mensen die onder hetzelfde dak wonen als een risicopersoon, gezondheidswerkers en mensen boven de vijftig jaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na deze prioritaire vaccinatie, kan vanaf half november de vaccinatie worden uitgebreid tot de rest van de bevolking. België zal 2,9 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep beschikbaar hebben, wat meer is dan de vorige jaren. "Deze hoeveelheid zal voldoende zijn om de vaccinatie van de (...) risicogroepen te dekken, als het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen", luidt het vandaag. De ministers benadrukken dat in de huidige context vaccinatie van gezondheidswerkers essentieel is om patiënten indirect te beschermen en om ervoor te zorgen dat de zorgverleners beschikbaar zijn in het geval van een nieuwe golf van COVID-19. "Ook zal vaccinatie van mensen tussen 50 en 64 jaar de werklast voor de eerstelijnsgezondheidszorg verminderen." 65-plussers vallen sowieso in de eerste categorie van de risicopatiënten. Het gemeenschappelijke standpunt van de bevoegde ministers werd bepaald in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Daarin zetelen federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams minister Wouter Beke, Waals minister Christie Morreale, de Franse gemeenschapsministers Bénédicte Linard en Valérie Glatigny, de Brusselse ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt, Duitstalig gemeenschapsminister Antonios Antoniadis en federaal minister Philippe De Backer, bevoegd voor de taskforces Testing en Shortages. (Belga)

Maandagavond al werd bekendgemaakt dat de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep komende winter gefaseerd verloopt. Van half september tot half november zullen de vaccins alleen worden afgeleverd aan de doelgroepen zoals die door de Hoge Gezondheidsraad zijn gedefinieerd. Het gaat dan om risicopersonen (zwangere vrouwen, personen met een onderliggende chronische aandoening...), mensen die onder hetzelfde dak wonen als een risicopersoon, gezondheidswerkers en mensen boven de vijftig jaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na deze prioritaire vaccinatie, kan vanaf half november de vaccinatie worden uitgebreid tot de rest van de bevolking. België zal 2,9 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep beschikbaar hebben, wat meer is dan de vorige jaren. "Deze hoeveelheid zal voldoende zijn om de vaccinatie van de (...) risicogroepen te dekken, als het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen", luidt het vandaag. De ministers benadrukken dat in de huidige context vaccinatie van gezondheidswerkers essentieel is om patiënten indirect te beschermen en om ervoor te zorgen dat de zorgverleners beschikbaar zijn in het geval van een nieuwe golf van COVID-19. "Ook zal vaccinatie van mensen tussen 50 en 64 jaar de werklast voor de eerstelijnsgezondheidszorg verminderen." 65-plussers vallen sowieso in de eerste categorie van de risicopatiënten. Het gemeenschappelijke standpunt van de bevoegde ministers werd bepaald in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Daarin zetelen federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams minister Wouter Beke, Waals minister Christie Morreale, de Franse gemeenschapsministers Bénédicte Linard en Valérie Glatigny, de Brusselse ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt, Duitstalig gemeenschapsminister Antonios Antoniadis en federaal minister Philippe De Backer, bevoegd voor de taskforces Testing en Shortages. (Belga)