"Onlangs is als onderdeel van de vaccinatiestrategie besloten om niet langer extra prioriteitsgroepen te definiëren die gevaccineerd moeten worden om de vaccinatie van gewone burgers niet onnodig te vertragen. Desalniettemin werd de politie opgeroepen. Dat roept veel vragen op voor het onderwijzend personeel", schrijven de drie ministers in de brief, die Belga kon inkijken. "Een leraar, vooral in het kleuter- en gespecialiseerd onderwijs, kan veel contact hebben met derden", stellen ze. "De onderwijswereld waardeert en deelt het doel dat de scholen maximaal open blijven. Ieder van ons is zich ervan bewust dat schoolsluitingen gevolgen hebben voor studenten, ouders, bedrijven, lokale autoriteiten en de samenleving op zich. (...) In die context, willen we u vragen om de inspanningen van het onderwijzend personeel te ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze nog steeds kunnen worden beschouwd als een prioritaire groep die moet worden gevaccineerd. " (Belga)

"Onlangs is als onderdeel van de vaccinatiestrategie besloten om niet langer extra prioriteitsgroepen te definiëren die gevaccineerd moeten worden om de vaccinatie van gewone burgers niet onnodig te vertragen. Desalniettemin werd de politie opgeroepen. Dat roept veel vragen op voor het onderwijzend personeel", schrijven de drie ministers in de brief, die Belga kon inkijken. "Een leraar, vooral in het kleuter- en gespecialiseerd onderwijs, kan veel contact hebben met derden", stellen ze. "De onderwijswereld waardeert en deelt het doel dat de scholen maximaal open blijven. Ieder van ons is zich ervan bewust dat schoolsluitingen gevolgen hebben voor studenten, ouders, bedrijven, lokale autoriteiten en de samenleving op zich. (...) In die context, willen we u vragen om de inspanningen van het onderwijzend personeel te ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze nog steeds kunnen worden beschouwd als een prioritaire groep die moet worden gevaccineerd. " (Belga)