Begin dit jaar vonden de staatshoofden en regeringsleiders overeenstemming over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020. Er worden voor 960 miljard euro engagementen aangegaan, tegenover 913 miljard aan effectieve betalingen. Over zo'n "armlastige" begroting wil het Europees Parlement pas onderhandelen als de lidstaten eerst de gaten die in de begroting 2013 geslagen zijn, dichtrijden. Vorige week slaagde het Ierse voorzitterschap van de ministerraad erin de gesprekken met het Parlement te deblokkeren. Premier Enda Kenny maakte zich sterk dat hij voldoende lidstaten zou vinden om 7,3 miljard euro extra op tafel te leggen om het overgehevelde tekort van 2012 weg te werken en de engagementen waarvoor geen geld meer voorhanden is na te komen. Op de Ecofin-raad werd dinsdag inderdaad zo'n gekwalificeerde meerderheid bereikt. Zes landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, stemden tegen, maar beten in het zand. Het geld dat wordt uitgetrokken, gaat in de eerste plaats naar maatregelen die de economische groei en de creatie van jobs moeten stimuleren. Om aan al haar contractuele verplichtingen te voldoen, heeft de EU dit jaar in feite 11,2 miljard euro nodig. De ministers van Financiën verklaarden zich bereid om in de tweede helft van het jaar opnieuw geld vrij te maken, maar kleefden daar geen concreet bedrag op en gingen ook nog geen formeel engagement aan. Eerst, argumenteren ze, moet het Parlement bewijzen dat het in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting effectief tot een akkoord wil komen. (Belga)

Begin dit jaar vonden de staatshoofden en regeringsleiders overeenstemming over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020. Er worden voor 960 miljard euro engagementen aangegaan, tegenover 913 miljard aan effectieve betalingen. Over zo'n "armlastige" begroting wil het Europees Parlement pas onderhandelen als de lidstaten eerst de gaten die in de begroting 2013 geslagen zijn, dichtrijden. Vorige week slaagde het Ierse voorzitterschap van de ministerraad erin de gesprekken met het Parlement te deblokkeren. Premier Enda Kenny maakte zich sterk dat hij voldoende lidstaten zou vinden om 7,3 miljard euro extra op tafel te leggen om het overgehevelde tekort van 2012 weg te werken en de engagementen waarvoor geen geld meer voorhanden is na te komen. Op de Ecofin-raad werd dinsdag inderdaad zo'n gekwalificeerde meerderheid bereikt. Zes landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, stemden tegen, maar beten in het zand. Het geld dat wordt uitgetrokken, gaat in de eerste plaats naar maatregelen die de economische groei en de creatie van jobs moeten stimuleren. Om aan al haar contractuele verplichtingen te voldoen, heeft de EU dit jaar in feite 11,2 miljard euro nodig. De ministers van Financiën verklaarden zich bereid om in de tweede helft van het jaar opnieuw geld vrij te maken, maar kleefden daar geen concreet bedrag op en gingen ook nog geen formeel engagement aan. Eerst, argumenteren ze, moet het Parlement bewijzen dat het in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting effectief tot een akkoord wil komen. (Belga)