Voor Sander Loones was het de tweede overdracht in minder dan een maand tijd. Op 12 november nam hij immers de fakkel over van zijn partijgenoot Steven Vandeput als minister van Defensie en Ambtenarenzaken, omdat deze laatste burgemeester van Hasselt wordt. Het departement Defensie komt nu in handen van MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Dat Reynders deze twee bevoegdheden nu samen zal beheren, lijkt voor Loones een logische keuze. 'Het is goed en verstandig om het buitenlands beleid en het Defensiebeleid op elkaar af te stemmen', vond Loones. Even voordien had hij het departement Ambtenarenzaken overgedragen aan Sophie Wilmès (MR), die ook bevoegd blijft voor Begroting.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo krijgt er voortaan ook Financiën bij. De Croo was erg lovend over de samenwerking met zijn voorganger Johan Van Overtveldt: 'Samen met ons heeft hij belangrijke hervormingen doorgevoerd. Ik denk met name aan de verlaging van de belastingen voor burgers en bedrijven waardoor de totale fiscale druk en het overheidsbeslag de voorbije jaren zijn gedaald.' Nu komt het er voor de Open Vld'er op aan om al het werk dat Van Overtveldt de voorbije maanden voorbereid heeft, zoals de begroting 2019 of de fiscale maatregelen van de jobdeal tot een goed einde te brengen. Ook wil hij erover waken dat de impact van de brexit zo klein mogelijk blijft voor de Belgische bedrijven.

Ook de overdracht van Asiel en Migratie tussen Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld) vond maandag plaats. Wie dacht dat ze - na de sneer van De Block richting Francken van zondag - mekaar fysiek te lijf zouden gaan, kwam bedrogen uit. Volgens een twitterbericht van de liberale politica, ging het om een 'collegiale overdracht' van de bevoegdheden. Francken kreeg een bloemetje voor zijn vrouw en De Block kreeg een exemplaar van Franckens boek, 'met een aardig woordje erin'. De overdracht van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van Jan Jambon (N-VA) naar Pieter De Crem (CD&V) verliep in alle discretie.

Voor Sander Loones was het de tweede overdracht in minder dan een maand tijd. Op 12 november nam hij immers de fakkel over van zijn partijgenoot Steven Vandeput als minister van Defensie en Ambtenarenzaken, omdat deze laatste burgemeester van Hasselt wordt. Het departement Defensie komt nu in handen van MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Dat Reynders deze twee bevoegdheden nu samen zal beheren, lijkt voor Loones een logische keuze. 'Het is goed en verstandig om het buitenlands beleid en het Defensiebeleid op elkaar af te stemmen', vond Loones. Even voordien had hij het departement Ambtenarenzaken overgedragen aan Sophie Wilmès (MR), die ook bevoegd blijft voor Begroting. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo krijgt er voortaan ook Financiën bij. De Croo was erg lovend over de samenwerking met zijn voorganger Johan Van Overtveldt: 'Samen met ons heeft hij belangrijke hervormingen doorgevoerd. Ik denk met name aan de verlaging van de belastingen voor burgers en bedrijven waardoor de totale fiscale druk en het overheidsbeslag de voorbije jaren zijn gedaald.' Nu komt het er voor de Open Vld'er op aan om al het werk dat Van Overtveldt de voorbije maanden voorbereid heeft, zoals de begroting 2019 of de fiscale maatregelen van de jobdeal tot een goed einde te brengen. Ook wil hij erover waken dat de impact van de brexit zo klein mogelijk blijft voor de Belgische bedrijven. Ook de overdracht van Asiel en Migratie tussen Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld) vond maandag plaats. Wie dacht dat ze - na de sneer van De Block richting Francken van zondag - mekaar fysiek te lijf zouden gaan, kwam bedrogen uit. Volgens een twitterbericht van de liberale politica, ging het om een 'collegiale overdracht' van de bevoegdheden. Francken kreeg een bloemetje voor zijn vrouw en De Block kreeg een exemplaar van Franckens boek, 'met een aardig woordje erin'. De overdracht van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van Jan Jambon (N-VA) naar Pieter De Crem (CD&V) verliep in alle discretie.