"Het is belangrijk dat maskers beschikbaar blijven voor ons zorgpersoneel. Maskers uitdelen aan burgers op straat heeft weinig zin. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste, in combinatie met het opvolgen van de bijkomende maatregelen", stelt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité. Ook verschillende ministers sluiten zich hierbij aan. "Een oproep aan iedere burgemeester om de terbeschikkingstelling van maskers zo goed mogelijk te laten verlopen. Individuele opeisingen door enkele burgemeesters helpen de zaken niet vooruit", stelt federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon moeten we ervoor zorgen dat de mondmaskers die we in voorraad hebben, zo gericht en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. "Individuele beslissingen door burgemeesters zijn ongetwijfeld goed bedoeld, maar helpen ons niet vooruit. Daarom wil ik de burgemeesters mee oproepen niet langer mondmaskers op te eisen", aldus Jambon. Voor zijn Waalse collega Elio Di Rupo moeten "de zorgverleners voorrang krijgen voor de mondmaskers, want zij staan aan de frontlinie tegen deze epidemie van het coronavirus". Brussels minister-president Rudi Vervoort rekent "op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van eenieder om mondmaskers prioritair voor te behouden voor het medisch personeel dat in contact komt met covid-19 en geïdentificeerde risicopatiënten. We moeten te allen tijde vermijden dat hun veiligheid in gevaar komt." De federale ministers Maggie De Block en Philippe De Backer vragen "met aandrang aan iedereen die mondmaskers gaat opeisen bij bedrijven, om hiermee onmiddellijk te stoppen. De maatregelen zijn duidelijk, iedere burger voorzien van een mondmasker hoort daar niet bij. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen zoals handen wassen met water en zeep en anderhalve meter afstand houden, zijn maskers voor burgers overbodig. We moeten die voorbehouden voor al onze zorgverleners en de mensen die onze economie draaiende houden. Bedrijven die op dit moment gebruik maken van mondmaskers, houden onze economie en onze dienstverlening draaiende. We staan erop dat dit niet tegengewerkt wordt. We vragen onze burgemeesters dan ook met aandrang om geen mondmaskers op te eisen voor hun burgers. Ze doen dat natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het doet meer kwaad dan goed. Burgers beschermen zichzelf het best door zich strikt te houden aan de getroffen maatregelen en social distancing." (Belga)

"Het is belangrijk dat maskers beschikbaar blijven voor ons zorgpersoneel. Maskers uitdelen aan burgers op straat heeft weinig zin. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste, in combinatie met het opvolgen van de bijkomende maatregelen", stelt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité. Ook verschillende ministers sluiten zich hierbij aan. "Een oproep aan iedere burgemeester om de terbeschikkingstelling van maskers zo goed mogelijk te laten verlopen. Individuele opeisingen door enkele burgemeesters helpen de zaken niet vooruit", stelt federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon moeten we ervoor zorgen dat de mondmaskers die we in voorraad hebben, zo gericht en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. "Individuele beslissingen door burgemeesters zijn ongetwijfeld goed bedoeld, maar helpen ons niet vooruit. Daarom wil ik de burgemeesters mee oproepen niet langer mondmaskers op te eisen", aldus Jambon. Voor zijn Waalse collega Elio Di Rupo moeten "de zorgverleners voorrang krijgen voor de mondmaskers, want zij staan aan de frontlinie tegen deze epidemie van het coronavirus". Brussels minister-president Rudi Vervoort rekent "op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van eenieder om mondmaskers prioritair voor te behouden voor het medisch personeel dat in contact komt met covid-19 en geïdentificeerde risicopatiënten. We moeten te allen tijde vermijden dat hun veiligheid in gevaar komt." De federale ministers Maggie De Block en Philippe De Backer vragen "met aandrang aan iedereen die mondmaskers gaat opeisen bij bedrijven, om hiermee onmiddellijk te stoppen. De maatregelen zijn duidelijk, iedere burger voorzien van een mondmasker hoort daar niet bij. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen zoals handen wassen met water en zeep en anderhalve meter afstand houden, zijn maskers voor burgers overbodig. We moeten die voorbehouden voor al onze zorgverleners en de mensen die onze economie draaiende houden. Bedrijven die op dit moment gebruik maken van mondmaskers, houden onze economie en onze dienstverlening draaiende. We staan erop dat dit niet tegengewerkt wordt. We vragen onze burgemeesters dan ook met aandrang om geen mondmaskers op te eisen voor hun burgers. Ze doen dat natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het doet meer kwaad dan goed. Burgers beschermen zichzelf het best door zich strikt te houden aan de getroffen maatregelen en social distancing." (Belga)