Het ontwerp maakt ook een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes mogelijk. Een burgemeester zal ook een tijdelijk plaatsverbod kunnen opleggen bij een verstoring van de openbare orde. Dat verbod kan een maand duren. Die periode is tweemaal hernieuwbaar. Voorts komt er een uitbreiding van de lijst met agenten die inbreuken kunnen vaststellen met provinciale en gewestelijke ambtenaren, alsook agenten van de structuren van de intercommunale samenwerking en van de autonome gemeentelijke regieën.Daarnaast wordt het mogelijk om GAS-boetes in te voeren die gelden voor een volledige politiezone of gerechtelijk arrondissement. Ook de lijst van "gemengde overtredingen" waarvoor met toestemming van het parket een GAS-boete kan worden opgelegd wordt aangepast. Zo kan men ook GAS-boetes opleggen voor verkeersovertredingen. Het dreigen met aanslagen tegen personen of gebouwen is daarentegen van de lijst gehaald en met de onderwijsministers en verenigingen van steden en gemeenten wordt overlegd over schoolverzuim en spijbelen ook met GAS-boetes bestraft kunnen worden. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State en de Privacycommissie. (DLA)

Het ontwerp maakt ook een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes mogelijk. Een burgemeester zal ook een tijdelijk plaatsverbod kunnen opleggen bij een verstoring van de openbare orde. Dat verbod kan een maand duren. Die periode is tweemaal hernieuwbaar. Voorts komt er een uitbreiding van de lijst met agenten die inbreuken kunnen vaststellen met provinciale en gewestelijke ambtenaren, alsook agenten van de structuren van de intercommunale samenwerking en van de autonome gemeentelijke regieën.Daarnaast wordt het mogelijk om GAS-boetes in te voeren die gelden voor een volledige politiezone of gerechtelijk arrondissement. Ook de lijst van "gemengde overtredingen" waarvoor met toestemming van het parket een GAS-boete kan worden opgelegd wordt aangepast. Zo kan men ook GAS-boetes opleggen voor verkeersovertredingen. Het dreigen met aanslagen tegen personen of gebouwen is daarentegen van de lijst gehaald en met de onderwijsministers en verenigingen van steden en gemeenten wordt overlegd over schoolverzuim en spijbelen ook met GAS-boetes bestraft kunnen worden. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State en de Privacycommissie. (DLA)