Het maximumaantal kandidaten die tussen 2018 en 2020 toegang krijgen tot een opleiding tot geneesheer wordt verhoogd. Dat heeft de federale ministerraad beslist. De ministerraad boog zich over een ontwerp-kb van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx over de planning van het medische aanbod.

Op haar verzoek heeft de zogenaamde planningscommissie een maximumaantal kandidaten voorgesteld die toegang krijgen tot een opleiding geneesheer en die voor de periode 2014 tot 2018 over een RIZIV-nummer moeten beschikken. Die commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en deskundigen. Ze hield rekening met verschillende factoren, luidt het in een mededeling.

Het gaat om de behoeften in bepaalde streken, de behoeften van de bevolking, en de sociologische veranderingen van het medisch korps zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking van het beroep en het groepswerk. Het goedgekeurde ontwerp-kb legt de volgende quota vast voor de Vlaamse gemeenschap: jaarlijks 454 kandidaten tussen 2007 en 2011, 534 in 2012, 585 in 2013, 615 in 2014, 738 in 2015, 2016 en 2017, 1.476 in 2018 en opnieuw 738 in 2019 en 2020.

Meer huisartsen en specialisten "Door de wijziging van de duur van de studies geneeskunde zal er in 2018 een dubbele cohorte kandidaten geneeskunde zijn: de studenten geneeskunde die hun cursus in 7 jaar doen, en de studenten die hun cursus in 6 jaar doen. Om die dubbele toestroom van studenten te kunnen opvangen,", legt Onkelinx uit, "moeten de al vastgelegde contingenteringscijfers dus worden verdubbeld. Voor 2019 en 2020 worden de cijfers van de vorige jaren aangehouden."

Het minimumquotum voor huisartsen wordt verhoogd, evenals dat voor bepaalde specialismen. Wat de huisartsen voor de Vlaamse Gemeenschap betreft, gaat het om een minimumaantal van 180 in de periode 2008-2014, 216 in 2015-2017, 480 in 2018 en 240 in 2019-2020. (Belga/INM)

Het maximumaantal kandidaten die tussen 2018 en 2020 toegang krijgen tot een opleiding tot geneesheer wordt verhoogd. Dat heeft de federale ministerraad beslist. De ministerraad boog zich over een ontwerp-kb van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx over de planning van het medische aanbod. Op haar verzoek heeft de zogenaamde planningscommissie een maximumaantal kandidaten voorgesteld die toegang krijgen tot een opleiding geneesheer en die voor de periode 2014 tot 2018 over een RIZIV-nummer moeten beschikken. Die commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en deskundigen. Ze hield rekening met verschillende factoren, luidt het in een mededeling. Het gaat om de behoeften in bepaalde streken, de behoeften van de bevolking, en de sociologische veranderingen van het medisch korps zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking van het beroep en het groepswerk. Het goedgekeurde ontwerp-kb legt de volgende quota vast voor de Vlaamse gemeenschap: jaarlijks 454 kandidaten tussen 2007 en 2011, 534 in 2012, 585 in 2013, 615 in 2014, 738 in 2015, 2016 en 2017, 1.476 in 2018 en opnieuw 738 in 2019 en 2020. Meer huisartsen en specialisten "Door de wijziging van de duur van de studies geneeskunde zal er in 2018 een dubbele cohorte kandidaten geneeskunde zijn: de studenten geneeskunde die hun cursus in 7 jaar doen, en de studenten die hun cursus in 6 jaar doen. Om die dubbele toestroom van studenten te kunnen opvangen,", legt Onkelinx uit, "moeten de al vastgelegde contingenteringscijfers dus worden verdubbeld. Voor 2019 en 2020 worden de cijfers van de vorige jaren aangehouden." Het minimumquotum voor huisartsen wordt verhoogd, evenals dat voor bepaalde specialismen. Wat de huisartsen voor de Vlaamse Gemeenschap betreft, gaat het om een minimumaantal van 180 in de periode 2008-2014, 216 in 2015-2017, 480 in 2018 en 240 in 2019-2020. (Belga/INM)