De beslissing kadert in het relanceplan waaraan de federale regering werkt. De werkzaamheden daarrond spelen zich voorlopig nog af op federaal vlak. Na een eerste overlegronde met de departementen gaat de komende dagen een uitnodiging de deur van de Wetstraat 16 uit richting de sociale partners en de gewesten. Het koninklijk besluit dat vrijdag de tafel van de ministerraad passeerde, en dat nu voor advies naar de Raad van State vertrekt, zorgt ervoor dat voortaan geen verplichte waarborg meer zal gelden bij openbare aanbestedingen van minder dan 50.000 euro. Ook zal bij het niet uitvoeren van een contract, rekening worden gehouden met eventuele schade die een onderneming heeft opgelopen waardoor ze haar contractuele verplichtingen niet kon nakomen. Het gaat bijvoorbeeld om overstromingen of het faillissement van een onderaannemer. (LOD)

De beslissing kadert in het relanceplan waaraan de federale regering werkt. De werkzaamheden daarrond spelen zich voorlopig nog af op federaal vlak. Na een eerste overlegronde met de departementen gaat de komende dagen een uitnodiging de deur van de Wetstraat 16 uit richting de sociale partners en de gewesten. Het koninklijk besluit dat vrijdag de tafel van de ministerraad passeerde, en dat nu voor advies naar de Raad van State vertrekt, zorgt ervoor dat voortaan geen verplichte waarborg meer zal gelden bij openbare aanbestedingen van minder dan 50.000 euro. Ook zal bij het niet uitvoeren van een contract, rekening worden gehouden met eventuele schade die een onderneming heeft opgelopen waardoor ze haar contractuele verplichtingen niet kon nakomen. Het gaat bijvoorbeeld om overstromingen of het faillissement van een onderaannemer. (LOD)