De FOD Financiën telt 24.000 persoonlijke printers waarop het personeel dagelijks 26 bladzijden per persoon afdrukt. Bij Financiën worden voortaan klassieke printers selectief vervangen door multifunctionele printers (afdrukken, kopiëren en scannen). Die hebben een veel lagere kostprijs per pagina. De nieuwe toestellen staan centraal en zijn beveiligd: de gebruiker moet zich identificeren om af te drukken. Zijn printgedrag kan op die manier opgevolgd worden en veelgebruikers kunnen aangespoord worden om minder te printen. Het project van Financiën wekte al interesse bij de collega's van Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Budget en Beheerscontrole. Het project wordt daarom uitgebreid naar de overheidsdiensten onder de naam "Print en Copybeleid". Concreet kunnen zij een beroep doen op de expertise, de monitoringsoftware en de print server architectuur van Financiën. "Respect voor de beschikbare middelen is een leidraad voor mijn beleid. Met dit project besparen we de overheid en de belastingbetaler op een heel eenvoudige manier veel geld. En we verkleinen nog eens onze ecologische voetafdruk ook", aldus Bogaert. (DLA)

De FOD Financiën telt 24.000 persoonlijke printers waarop het personeel dagelijks 26 bladzijden per persoon afdrukt. Bij Financiën worden voortaan klassieke printers selectief vervangen door multifunctionele printers (afdrukken, kopiëren en scannen). Die hebben een veel lagere kostprijs per pagina. De nieuwe toestellen staan centraal en zijn beveiligd: de gebruiker moet zich identificeren om af te drukken. Zijn printgedrag kan op die manier opgevolgd worden en veelgebruikers kunnen aangespoord worden om minder te printen. Het project van Financiën wekte al interesse bij de collega's van Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Budget en Beheerscontrole. Het project wordt daarom uitgebreid naar de overheidsdiensten onder de naam "Print en Copybeleid". Concreet kunnen zij een beroep doen op de expertise, de monitoringsoftware en de print server architectuur van Financiën. "Respect voor de beschikbare middelen is een leidraad voor mijn beleid. Met dit project besparen we de overheid en de belastingbetaler op een heel eenvoudige manier veel geld. En we verkleinen nog eens onze ecologische voetafdruk ook", aldus Bogaert. (DLA)