De gevangenissen in ons land kampen al jaren met problemen in de levering van cipiersuniformen. Door ondermaatse kwaliteit en niet nageleefde contracten moeten cipiers soms ettelijke jaren wachten op een nieuwe uniformbroek. De vakbonden stelden voormalig minister van Jusitie Koen Geens en het gevangeniswezen daar zelfs al verschillende keren voor in gebreke. Huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zoekt al een tijdje naar een oplossing. Op zijn voorstel keurde de federale ministerraad vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt dat personeelsleden bepaalde kledingstukken ontvangen en voor de rest een forfaitaire vergoeding krijgen voor kleding. Concreet zal een cipier bij zijn of haar aanwerving een basisuitrusting van tien stuks krijgen. Dat wordt elk jaar aangevuld met 5 kledingstukken naar keuze, al hangt het aantal stuks dat elk jaar besteld kan worden af van de geleverde prestaties. Daarbovenop komt nog een forfaitaire vergoeding van maximaal 235 euro per jaar, ook a rato van de prestaties. De regeling zal gelden voor cipiers, maar ook voor de technische en logistieke diensten in de gevangenissen. (Belga)

De gevangenissen in ons land kampen al jaren met problemen in de levering van cipiersuniformen. Door ondermaatse kwaliteit en niet nageleefde contracten moeten cipiers soms ettelijke jaren wachten op een nieuwe uniformbroek. De vakbonden stelden voormalig minister van Jusitie Koen Geens en het gevangeniswezen daar zelfs al verschillende keren voor in gebreke. Huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zoekt al een tijdje naar een oplossing. Op zijn voorstel keurde de federale ministerraad vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt dat personeelsleden bepaalde kledingstukken ontvangen en voor de rest een forfaitaire vergoeding krijgen voor kleding. Concreet zal een cipier bij zijn of haar aanwerving een basisuitrusting van tien stuks krijgen. Dat wordt elk jaar aangevuld met 5 kledingstukken naar keuze, al hangt het aantal stuks dat elk jaar besteld kan worden af van de geleverde prestaties. Daarbovenop komt nog een forfaitaire vergoeding van maximaal 235 euro per jaar, ook a rato van de prestaties. De regeling zal gelden voor cipiers, maar ook voor de technische en logistieke diensten in de gevangenissen. (Belga)