De meeste maatregelen waarover de regering een beslissing nam zijn een verlenging van maatregelen die eerder al werden aangekondigd, maar er zijn ook nieuwe steunmaatregelen. Zo wordt het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk gemakkelijker toegankelijk voor starters en wordt de pensioenopbouw behouden. Daarnaast gaat het om de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid naar ouders met een kind in quarantaine, het optrekken van het toegestane aantal extra overuren in de essentiële sectoren tot 220, de BTW-verlaging voor alcoholgel en mondmaskers, de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht aan de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld, de verlenging van gratis notariële volmachten, de fiscale vrijstelling van subsidies door gemeenten, steden en deelstaten, en het verhogen van het percentage van het leefloon dat aan de OCMW's wordt terugbetaald. De ministerraad blijft eveneens de mogelijkheid faciliteren om werknemers tijdelijk in de zorg of het onderwijs te laten werken en verlengt de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om in de land- en tuinbouw, de gezondheidszorg of het onderwijs aan de slag te gaan met het behoud van 75% van hun uitkering. Ook kunnen tijdelijk werklozen nog steeds verschillende opeenvolgende tijdelijke contracten van minstens zeven dagen dagen afsluiten en wordt de verlenging van de periode van plukkaart in de seizoensarbeid verlengd tot in 2021. Tot slot mogen zorginstellingen nog steeds beroep doen op vrijwilligers. (Belga)

De meeste maatregelen waarover de regering een beslissing nam zijn een verlenging van maatregelen die eerder al werden aangekondigd, maar er zijn ook nieuwe steunmaatregelen. Zo wordt het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk gemakkelijker toegankelijk voor starters en wordt de pensioenopbouw behouden. Daarnaast gaat het om de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid naar ouders met een kind in quarantaine, het optrekken van het toegestane aantal extra overuren in de essentiële sectoren tot 220, de BTW-verlaging voor alcoholgel en mondmaskers, de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht aan de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld, de verlenging van gratis notariële volmachten, de fiscale vrijstelling van subsidies door gemeenten, steden en deelstaten, en het verhogen van het percentage van het leefloon dat aan de OCMW's wordt terugbetaald. De ministerraad blijft eveneens de mogelijkheid faciliteren om werknemers tijdelijk in de zorg of het onderwijs te laten werken en verlengt de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om in de land- en tuinbouw, de gezondheidszorg of het onderwijs aan de slag te gaan met het behoud van 75% van hun uitkering. Ook kunnen tijdelijk werklozen nog steeds verschillende opeenvolgende tijdelijke contracten van minstens zeven dagen dagen afsluiten en wordt de verlenging van de periode van plukkaart in de seizoensarbeid verlengd tot in 2021. Tot slot mogen zorginstellingen nog steeds beroep doen op vrijwilligers. (Belga)