Omdat er geen ingangsexamen was, studeerden er aan de Franstalige universiteiten jarenlang meer artsen af dan er eigenlijk aan een stage als huisarts of aan een specialisatie hadden mogen beginnen. Vanaf volgend academiejaar komt dat ingangsexamen er wel.

Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu uitwerkte, zal er in 2024, wanneer de studenten die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen afstuderen, een algemeen quotum komen voor het hele land. Een bij wet vastgelegde formule op basis van de bevolkingsaantallen zal dan de verdeling geven tussen het aantal Vlaamse en Franstalige artsen.

Om het overtal aan Franstalige artsen dat de voorbije jaren is opgebouwd weg te werken - het gaat om meer dan 1.500 artsen - komt er een correctiesysteem. Vanaf 2024 ligt het aantal Franstalige studenten dat aan de stage mag beginnen na correctie vast op 505. De studenten die dit jaar afstuderen, krijgen allemaal een attest of "riziv-nummer". Als de ingangsexamens doeltreffend blijken te zijn, zullen ook de studenten die in 2018, 2019 en 2020 hun diploma halen zo'n attest krijgen

Omdat er geen ingangsexamen was, studeerden er aan de Franstalige universiteiten jarenlang meer artsen af dan er eigenlijk aan een stage als huisarts of aan een specialisatie hadden mogen beginnen. Vanaf volgend academiejaar komt dat ingangsexamen er wel. Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu uitwerkte, zal er in 2024, wanneer de studenten die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen afstuderen, een algemeen quotum komen voor het hele land. Een bij wet vastgelegde formule op basis van de bevolkingsaantallen zal dan de verdeling geven tussen het aantal Vlaamse en Franstalige artsen. Om het overtal aan Franstalige artsen dat de voorbije jaren is opgebouwd weg te werken - het gaat om meer dan 1.500 artsen - komt er een correctiesysteem. Vanaf 2024 ligt het aantal Franstalige studenten dat aan de stage mag beginnen na correctie vast op 505. De studenten die dit jaar afstuderen, krijgen allemaal een attest of "riziv-nummer". Als de ingangsexamens doeltreffend blijken te zijn, zullen ook de studenten die in 2018, 2019 en 2020 hun diploma halen zo'n attest krijgen