Wanneer er zich een terroristische aanslag of gijzeling voordoet, dan is een nationale reactie vereist. Het is de bedoeling dat de situatie dan wordt beheerd volgens het nieuwe noodplan. Beide gebeurtenissen kunnen onverwacht plaatsvinden, maar er kan ook een dreiging aan vooraf zijn gegaan. Voor dat geval voorziet het plan in een procedure van vooralarm om de nodige beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. De tekst organiseert de gecoördineerde respons op beide noodsituaties. Het bevat ook een nieuwe crisisbeheersstructuur. Die bestaat uit vijf cellen op federaal niveau en drie cellen op lokaal niveau, die beperkt zijn in hun samenstelling. Bedoeling van de structuur is de efficiëntere uitvoering en coördinatie van de bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen mogelijk te maken. Er zijn ook procedures voorzien die de federale procureur en de baas van het Crisiscentrum toelaten dringende maatregelen te nemen in elk stadium van de noodsituatie. (Belga)

Wanneer er zich een terroristische aanslag of gijzeling voordoet, dan is een nationale reactie vereist. Het is de bedoeling dat de situatie dan wordt beheerd volgens het nieuwe noodplan. Beide gebeurtenissen kunnen onverwacht plaatsvinden, maar er kan ook een dreiging aan vooraf zijn gegaan. Voor dat geval voorziet het plan in een procedure van vooralarm om de nodige beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. De tekst organiseert de gecoördineerde respons op beide noodsituaties. Het bevat ook een nieuwe crisisbeheersstructuur. Die bestaat uit vijf cellen op federaal niveau en drie cellen op lokaal niveau, die beperkt zijn in hun samenstelling. Bedoeling van de structuur is de efficiëntere uitvoering en coördinatie van de bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen mogelijk te maken. Er zijn ook procedures voorzien die de federale procureur en de baas van het Crisiscentrum toelaten dringende maatregelen te nemen in elk stadium van de noodsituatie. (Belga)