Ministerraad bereidt invoering van registratie- en controlesysteem migranten voor

Sammy Mahdi (CD&V) op 14 oktober 2021.

De federale regering bereidt zich voor op de invoering van een Europees in- en uitreissysteem voor migranten. Het gaat om een elektronisch registratie- en controlesysteem bij de grenzen van de Schengenlanden voor migranten die maximaal 90 dagen in de Europese Unie willen verblijven.

Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die grote verwachtingen koestert van het nieuwe systeem.

Vingerafdrukken en gezichtsscan

Het wetsontwerp van Mahdi dat vrijdag werd goedgekeurd door de ministerraad, bereidt ons land voor op de invoering. Concreet zullen migranten worden geregistreerd en zullen ze hun biometrische gegevens moeten afstaan, met name vingerafdrukken en een gezichtsscan.

Deze informatie wordt bijgehouden in een nieuwe Europese databank die toegankelijk is voor alle lidstaten.  Met dit systeem weet de Dienst Vreemdelingenzaken dus ook wanneer de verblijfsduur voorbij is en of de migrant is teruggekeerd naar zijn land van herkomst.

‘Ons land zal hierdoor van alle personen op het grondgebied onmiddellijk weten wie langer blijft dan de toegestane duur, terwijl dit tot nu toe nog diende te gebeuren via een controle van de woonplaats door de politie of door absurde en tijdsrovende handelingen zoals het aanbellen bij buren om te bevragen of zij weet hebben dat migranten nog op een bepaald adres verblijven’, licht staatssecretaris Mahdi toe.

Jaarlijks reizen meer dan 200.000 mensen naar ons land met een visum kort verblijf. In realiteit ligt het aantal mensen dat voor een korte periode naar ons land reist nog veel hoger, want vele derdelanders kunnen visumvrij naar de EU reizen, weet Mahdi.

Wie naar België komt zonder visum, wordt nu niet geregistreerd. Bovendien meldt slechts een kleine groep kortverblijvers zijn verblijf aan de gemeente.

Met de invoering van het nieuwe systeem kiest de staatssecretaris ervoor een digitale adresmelding in te voeren. Wie de EU binnenkomt, wordt één keer geregistreerd, en moet bij kort verblijf niet meer langskomen bij de gemeente voor inschrijving. Enkel het adres van verblijf moet nog gemeld worden, en dat zal digitaal kunnen.

Dezelfde regeling zal ook gelden voor EU-burgers die vandaag een papieren bewijs van aanmelding dienen aan te vragen bij de gemeente. Een en ander zal er voor zorgen dat gemeenten jaarlijks ongeveer 70.000 minder papieren attesten af te leveren hebben.

Mahdi verwacht dat het nieuwe digitaal registratie -en controlesysteem dit najaar op Europees niveau in werking zal treden.

Partner Content