De nachtopvang in de legerkazernes wordt opgetrokken tot 237. Vorige winter bleven de meeste bedden in kazernes onbezet omdat er geen vervoer van de steden naar de kazernes voorhanden was. Nu heeft de ministerraad dus beslist ook in het vervoer van en naar de kazernes te voorzien, waardoor de plaatsen ook effectief benut zullen kunnen worden. Wat de opvangnetwerken voor asielzoekers betreft, wordt gewezen op het feit dat er nog een 800 plaatsen op te vullen zijn in de LOI's, de lokale opvangintitiatieven. De ministerraad besliste wel om op korte termijn de bestaande opvangcapaciteit met 300 te verhogen, gelijk verdeeld over de centra van Herbemont, Weelde en Ans. Daarnaast is er nog zich op 700 bijkomende opvangplaatsen in Moeskroen. Wegens de budgettaire impact hiervan, dient de beslissing genomen te worden door de volgende regering. Daarnaast heeft de ministerraad nog beslist om de crisiscel van de federale regering te activeren. Die houdt zich bezig met de opvang van zowel daklozen als asielzoekers. Volgende week zijn er reeds vergaderingen voorzien. (JDH)

De nachtopvang in de legerkazernes wordt opgetrokken tot 237. Vorige winter bleven de meeste bedden in kazernes onbezet omdat er geen vervoer van de steden naar de kazernes voorhanden was. Nu heeft de ministerraad dus beslist ook in het vervoer van en naar de kazernes te voorzien, waardoor de plaatsen ook effectief benut zullen kunnen worden. Wat de opvangnetwerken voor asielzoekers betreft, wordt gewezen op het feit dat er nog een 800 plaatsen op te vullen zijn in de LOI's, de lokale opvangintitiatieven. De ministerraad besliste wel om op korte termijn de bestaande opvangcapaciteit met 300 te verhogen, gelijk verdeeld over de centra van Herbemont, Weelde en Ans. Daarnaast is er nog zich op 700 bijkomende opvangplaatsen in Moeskroen. Wegens de budgettaire impact hiervan, dient de beslissing genomen te worden door de volgende regering. Daarnaast heeft de ministerraad nog beslist om de crisiscel van de federale regering te activeren. Die houdt zich bezig met de opvang van zowel daklozen als asielzoekers. Volgende week zijn er reeds vergaderingen voorzien. (JDH)