Tot nu toe konden ambtenaren maar bij uitzondering in dienst blijven nadat ze de kaap van de 65 waren gepasseerd, en dat maximaal voor zes maanden. Het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert versoepelt de voorwaarden. Een ambtenaar mag dus in overleg met de werkgever blijven werken. De afspraak geldt voor een jaar, maar kan onbeperkt verlengd worden zolang de werknemer vragende partij is en hij een meerwaarde voor de dienst betekent. "Als we willen dat mensen langer aan het werk blijven en zo de sociale zekerheid mee ondersteunen, moeten we hen ook die mogelijkheid geven", reageert Bogaert. "De overheid heeft daarin een voorbeeldrol te spelen. Gemotiveerde en ervaren mensen hebben zeker nog hun plaats in onze organisatie. Bovendien bieden wij hen zo de kans om hun pensioen verder op te bouwen". (LOD)

Tot nu toe konden ambtenaren maar bij uitzondering in dienst blijven nadat ze de kaap van de 65 waren gepasseerd, en dat maximaal voor zes maanden. Het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert versoepelt de voorwaarden. Een ambtenaar mag dus in overleg met de werkgever blijven werken. De afspraak geldt voor een jaar, maar kan onbeperkt verlengd worden zolang de werknemer vragende partij is en hij een meerwaarde voor de dienst betekent. "Als we willen dat mensen langer aan het werk blijven en zo de sociale zekerheid mee ondersteunen, moeten we hen ook die mogelijkheid geven", reageert Bogaert. "De overheid heeft daarin een voorbeeldrol te spelen. Gemotiveerde en ervaren mensen hebben zeker nog hun plaats in onze organisatie. Bovendien bieden wij hen zo de kans om hun pensioen verder op te bouwen". (LOD)