Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België enkele weken geleden tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang ons land de regels rond de belasting op huurinkomsten niet gelijkstelt. Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden nu namelijk belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl landgenoten die in het buitenland iets verhuren belast worden op de reële huurinkomsten. Een ongelijkheid die moet worden rechtgetrokken, vindt het EU-Hof. Het kadastraal inkomen ligt lager dan het reële inkomen, en dus is er een voordeel voor wie vastgoed in eigen land verhuurt. Bij eigenaarsvereniging Code 544 bestond de vrees dat de regering in België de reële huurinkomsten zou gaan belasten, maar minister Van Peteghem maakte snel duidelijk dat een oplossing enkel betrekking zou hebben op onroerende goederen in het buitenland. Daarom zal er voor buitenlandse onroerende goederen ook een kadastraal inkomen worden vastgelegd. Dat wordt een klus voor de Administratie Opmetingen en Waarderingen. De buitenlandse belasting zal niet langer aftrekbaar zijn van het buitenlands onroerend inkomen. Op die manier wordt de buitenlandse belasting op dezelfde manier behandeld als de Belgische onroerende voorheffing. Voor onroerende goederen in een land waarmee België een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, is de impact beperkt tot het progressievoorbehoud. Het ontwerp verhuist nu voor advies naar de Raad van State. Nadien belandt het terug op de regeringstafel om vervolgens voor groen licht naar de Kamer te verhuizen. (Belga)

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België enkele weken geleden tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang ons land de regels rond de belasting op huurinkomsten niet gelijkstelt. Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden nu namelijk belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl landgenoten die in het buitenland iets verhuren belast worden op de reële huurinkomsten. Een ongelijkheid die moet worden rechtgetrokken, vindt het EU-Hof. Het kadastraal inkomen ligt lager dan het reële inkomen, en dus is er een voordeel voor wie vastgoed in eigen land verhuurt. Bij eigenaarsvereniging Code 544 bestond de vrees dat de regering in België de reële huurinkomsten zou gaan belasten, maar minister Van Peteghem maakte snel duidelijk dat een oplossing enkel betrekking zou hebben op onroerende goederen in het buitenland. Daarom zal er voor buitenlandse onroerende goederen ook een kadastraal inkomen worden vastgelegd. Dat wordt een klus voor de Administratie Opmetingen en Waarderingen. De buitenlandse belasting zal niet langer aftrekbaar zijn van het buitenlands onroerend inkomen. Op die manier wordt de buitenlandse belasting op dezelfde manier behandeld als de Belgische onroerende voorheffing. Voor onroerende goederen in een land waarmee België een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, is de impact beperkt tot het progressievoorbehoud. Het ontwerp verhuist nu voor advies naar de Raad van State. Nadien belandt het terug op de regeringstafel om vervolgens voor groen licht naar de Kamer te verhuizen. (Belga)