Steeds meer handelszaken zetten ventilatieproducten in de markt die gevaarlijk kunnen zijn, terwijl andere systemen niet zo efficiënt zijn tegen de verspreiding van het coronavirus als de producenten beweren, legt het kabinet uit. Daarom verbiedt het MB systemen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen en legt het de regels vast waaraan ze moeten voldoen. Systemen die met rechtstreekse UV-straling, ionisatie of koud plasma werken, of die corona met ozon te lijf gaan, zullen binnenkort verboden zijn. Het nieuwe MB is gebaseerd op een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedrijven die ventilatiesystemen willen verkopen, zullen die bij de FOD Volksgezondheid moeten laten registreren zodat er een beter toezicht op de markt kan worden uitgeoefend. (Belga)

Steeds meer handelszaken zetten ventilatieproducten in de markt die gevaarlijk kunnen zijn, terwijl andere systemen niet zo efficiënt zijn tegen de verspreiding van het coronavirus als de producenten beweren, legt het kabinet uit. Daarom verbiedt het MB systemen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen en legt het de regels vast waaraan ze moeten voldoen. Systemen die met rechtstreekse UV-straling, ionisatie of koud plasma werken, of die corona met ozon te lijf gaan, zullen binnenkort verboden zijn. Het nieuwe MB is gebaseerd op een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedrijven die ventilatiesystemen willen verkopen, zullen die bij de FOD Volksgezondheid moeten laten registreren zodat er een beter toezicht op de markt kan worden uitgeoefend. (Belga)