Tijdens de zesde staatshervorming waarover de politieke partijen in 2011 een akkoord bereikten, werd overeen gekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er dan ook beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Om een systeem op poten te zetten om die beschermingsmaatregelen te regelen op deelstaatniveau werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot 2020 mogen meetellen in de federale maximumfactuur. Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo'n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke kan het systeem worden voortgezet in 2020 indien een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de betrokken deelstaat. Zowel Brussel, Wallonië en Vlaanderen zouden daar vragende partij voor zijn. Maar zo'n samenwerkingsakkoord vergt heel wat tijd. Daarmee dreigt de regelgeving niet afgehandeld te zijn voordat de wet het niet meer mogelijk maakt om de uitgaven voor de overgedragen gezondheidsdomeinen nog mee te tellen in de federale maximumfactuur. Vorige maand, op 18 oktober, schreef minister Beke al een brief naar minister De Block, waarin de Vlaamse minister zijn federale collega oproept om een samenwerkingsverband af te sluiten om remgelden in revalidatiediensten te kunnen behouden, een van de overgedragen gezondheidsdomeinen. "Wij zijn ons bewust van het feit dat het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tegen 1 januari 2020 wellicht niet haalbaar is. We willen er dan ook op aandringen om een tijdelijke oplossing uit te werken om 2020 te overbruggen, zodat we de burgers in ieder geval continuïteit kunnen garanderen", schreef Beke. Om een oplossing uit te werken, vraagt de Vlaamse minister daarom aan minister De Block om een dringend overleg te organiseren met alle betrokken deelentiteiten. Dat gaat niet louter om remgeld voor revalidatiediensten, want dat zou "zeer kosteninefficiënt zijn", zegt de woordvoerder van minister Beke, Steffen Van Roosbroeck. In tussentijd wil Beke er zich wel toe verbinden om de remgelden voor revalidatiediensten te compenseren. (Belga)

Tijdens de zesde staatshervorming waarover de politieke partijen in 2011 een akkoord bereikten, werd overeen gekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er dan ook beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Om een systeem op poten te zetten om die beschermingsmaatregelen te regelen op deelstaatniveau werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot 2020 mogen meetellen in de federale maximumfactuur. Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo'n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke kan het systeem worden voortgezet in 2020 indien een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de betrokken deelstaat. Zowel Brussel, Wallonië en Vlaanderen zouden daar vragende partij voor zijn. Maar zo'n samenwerkingsakkoord vergt heel wat tijd. Daarmee dreigt de regelgeving niet afgehandeld te zijn voordat de wet het niet meer mogelijk maakt om de uitgaven voor de overgedragen gezondheidsdomeinen nog mee te tellen in de federale maximumfactuur. Vorige maand, op 18 oktober, schreef minister Beke al een brief naar minister De Block, waarin de Vlaamse minister zijn federale collega oproept om een samenwerkingsverband af te sluiten om remgelden in revalidatiediensten te kunnen behouden, een van de overgedragen gezondheidsdomeinen. "Wij zijn ons bewust van het feit dat het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tegen 1 januari 2020 wellicht niet haalbaar is. We willen er dan ook op aandringen om een tijdelijke oplossing uit te werken om 2020 te overbruggen, zodat we de burgers in ieder geval continuïteit kunnen garanderen", schreef Beke. Om een oplossing uit te werken, vraagt de Vlaamse minister daarom aan minister De Block om een dringend overleg te organiseren met alle betrokken deelentiteiten. Dat gaat niet louter om remgeld voor revalidatiediensten, want dat zou "zeer kosteninefficiënt zijn", zegt de woordvoerder van minister Beke, Steffen Van Roosbroeck. In tussentijd wil Beke er zich wel toe verbinden om de remgelden voor revalidatiediensten te compenseren. (Belga)