De Vlaamse sp.a-minister reageert op de commotie die deze week ontstond rond de sociale woning van de familie Lukaku. Die werd door de betrokken huisvestingsmaatschappij voor de vrederechter gesleept wegens achterstallige huur. Voor de toekenning van een sociale woning wordt op dit moment enkel naar het belastbaar inkomen gekeken. Van den Bossche wil dit veranderen. Zij vindt dat ook intresten op grote inkomens en inkomsten uit beleggingen voortaan worden meegerekend. "Een inkomen uit vermogen is evengoed een inkomen. Het zou logisch zijn dat die meetellen bij de toekenning van sociale rechten, maar evengoed bij de berekening van de belastingen. Voor de duidelijkheid: ik heb het hier niet over honderd euro interest op een spaarboekje. Ik vind wel dat grote vermogenswinsten op de belastingbrief moeten worden aangegeven. In dat geval wil ik ze gerust ook in rekening brengen in de sociale huisvesting", dixit de Vlaamse socialiste. (JDH)

De Vlaamse sp.a-minister reageert op de commotie die deze week ontstond rond de sociale woning van de familie Lukaku. Die werd door de betrokken huisvestingsmaatschappij voor de vrederechter gesleept wegens achterstallige huur. Voor de toekenning van een sociale woning wordt op dit moment enkel naar het belastbaar inkomen gekeken. Van den Bossche wil dit veranderen. Zij vindt dat ook intresten op grote inkomens en inkomsten uit beleggingen voortaan worden meegerekend. "Een inkomen uit vermogen is evengoed een inkomen. Het zou logisch zijn dat die meetellen bij de toekenning van sociale rechten, maar evengoed bij de berekening van de belastingen. Voor de duidelijkheid: ik heb het hier niet over honderd euro interest op een spaarboekje. Ik vind wel dat grote vermogenswinsten op de belastingbrief moeten worden aangegeven. In dat geval wil ik ze gerust ook in rekening brengen in de sociale huisvesting", dixit de Vlaamse socialiste. (JDH)