"De minister erkent het belang van de operationele diensten van de Douane en heeft recent een bijkomend schrijven gericht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om hen prioritair te laten vaccineren", zegt Adyns. Douaniers voeren vandaag stiptheidsacties op Brussels Airport. Een van de eisen van de vakbonden is om de douaniers prioritair te vaccineren, net zoals de politieagenten. Daarnaast vragen ze meer personeel, omdat "de werkdruk op het terrein echt onhoudbaar aan het worden is" en meer middelen, bijvoorbeeld voor scaninstallaties, en meer investeringen in informatica en veiligheid. "Alle 386 wervingen die in het kader van brexit werden toegezegd, zijn gerealiseerd. De laatste personeelsleden traden op 1 januari 2021 in dienst", zegt Adyns. "Voor de controlefuncties en shiftfuncties is er momenteel nog steeds een 1/1 vervangingsbeleid. Dat betekent dat ieder personeelslid dat de Douane verlaat, vervangen wordt door een nieuw personeelslid." Ook benadrukt de woordvoerder dat "de Douane bezig is met het project 100 procent scanning van risicocontainers in de strijd tegen drugs in de haven van Antwerpen waarvoor een apart budget voor de periode 2021-2033 gevraagd wordt". De vakbonden stelden vandaag dat ze opnieuw actie zullen voeren als er geen gevolg gegeven wordt aan de verzuchtingen en als ze niet uitgenodigd worden voor een bijkomend overleg. Adyns zegt dat de Douane op regelmatige basis samen zit met de vakbonden. "Het laatste overleg vond op 6 april plaats, maar er was ook overleg op 23 maart, 19 maart en 2 maart en opvolgvergaderingen over hangende dossiers zijn voorzien." (Belga)

"De minister erkent het belang van de operationele diensten van de Douane en heeft recent een bijkomend schrijven gericht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om hen prioritair te laten vaccineren", zegt Adyns. Douaniers voeren vandaag stiptheidsacties op Brussels Airport. Een van de eisen van de vakbonden is om de douaniers prioritair te vaccineren, net zoals de politieagenten. Daarnaast vragen ze meer personeel, omdat "de werkdruk op het terrein echt onhoudbaar aan het worden is" en meer middelen, bijvoorbeeld voor scaninstallaties, en meer investeringen in informatica en veiligheid. "Alle 386 wervingen die in het kader van brexit werden toegezegd, zijn gerealiseerd. De laatste personeelsleden traden op 1 januari 2021 in dienst", zegt Adyns. "Voor de controlefuncties en shiftfuncties is er momenteel nog steeds een 1/1 vervangingsbeleid. Dat betekent dat ieder personeelslid dat de Douane verlaat, vervangen wordt door een nieuw personeelslid." Ook benadrukt de woordvoerder dat "de Douane bezig is met het project 100 procent scanning van risicocontainers in de strijd tegen drugs in de haven van Antwerpen waarvoor een apart budget voor de periode 2021-2033 gevraagd wordt". De vakbonden stelden vandaag dat ze opnieuw actie zullen voeren als er geen gevolg gegeven wordt aan de verzuchtingen en als ze niet uitgenodigd worden voor een bijkomend overleg. Adyns zegt dat de Douane op regelmatige basis samen zit met de vakbonden. "Het laatste overleg vond op 6 april plaats, maar er was ook overleg op 23 maart, 19 maart en 2 maart en opvolgvergaderingen over hangende dossiers zijn voorzien." (Belga)