Om het fileleed aan te pakken, is er één toverwoord: namelijk investeren, stelde de minister. De prognoses van het Planbureau stellen tegen 2030 een toename van het vrachtverkeer met 44 procent en van het aantal personenwagens met 11 procent in het verschiet. "Dan weet je dat je alle alternatieven onder ogen moet zien", sprak Weyts. Het gaat daarbij niet alleen om investeringen in wegeninfrastructuur, maar ook bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. Specifiek om daar "antwoorden op maat" te kunnen bieden, maakt Weyts 11 miljoen euro vrij, bijvoorbeeld om de fietsverbindingen vanop de randparkings mogelijk te maken. De N-VA'er is ook het idee van een kilometerheffing voor personenwagens genegen. Die kan immers leiden tot een afschaffing van de verkeersbelasting en voor extra inkomsten van buitenlandse bestuurders die kunnen dienen voor investeringen in infrastructuur en alternatieven. Weyts verwees naar een "slimme kilometerheffing", met bijvoorbeeld andere tarieven 's nachts, maar wil die enkel "weloverwogen en bestudeerd" invoeren. Er staan twee proefprojecten op til, waarvan één over de theoretische onderbouw de komende weken aanvangt. (Belga)

Om het fileleed aan te pakken, is er één toverwoord: namelijk investeren, stelde de minister. De prognoses van het Planbureau stellen tegen 2030 een toename van het vrachtverkeer met 44 procent en van het aantal personenwagens met 11 procent in het verschiet. "Dan weet je dat je alle alternatieven onder ogen moet zien", sprak Weyts. Het gaat daarbij niet alleen om investeringen in wegeninfrastructuur, maar ook bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. Specifiek om daar "antwoorden op maat" te kunnen bieden, maakt Weyts 11 miljoen euro vrij, bijvoorbeeld om de fietsverbindingen vanop de randparkings mogelijk te maken. De N-VA'er is ook het idee van een kilometerheffing voor personenwagens genegen. Die kan immers leiden tot een afschaffing van de verkeersbelasting en voor extra inkomsten van buitenlandse bestuurders die kunnen dienen voor investeringen in infrastructuur en alternatieven. Weyts verwees naar een "slimme kilometerheffing", met bijvoorbeeld andere tarieven 's nachts, maar wil die enkel "weloverwogen en bestudeerd" invoeren. Er staan twee proefprojecten op til, waarvan één over de theoretische onderbouw de komende weken aanvangt. (Belga)