De minister mocht tijdens haar bezoek de traditionele operationele briefing over de coördinatie van de verschillende operaties op oudejaarsavond bijwonen. Die briefing werd gegeven door de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Michel Govaerts. Nadien nam Verlinden ook een kijkje in het nieuwe communicatie- en politiedispatchingcentrum voor het arrondissement. Daar is sinds kort de Communicatie- en Informatiedienst van het Arrondissement (CIDA) van de Coördinatie- en Steundirectie Brussel ondergebracht. Het doel van dat centrum is om alle dispatching van de gewestelijke veiligheidsdiensten samen te brengen. Het dichter bij elkaar brengen van de veiligheidsactoren moet het mogelijk maken om sneller en efficiënter in te grijpen en een wisselwerking met het gewestelijk crisiscentrum tot stand te brengen. Adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) Yves Bastaerts en ook de Brussels burgemeester Philippe Close, de Commissaris-Generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, de Hoge Functionaris Viviane Scholliers, de brandweercommandant Tanguy Du bus de Warnaffe en Directeur-Generaal van het federale Crisiscentrum Bart Raeymaekers waren aanwezig bij het werkbezoek. (Belga)

De minister mocht tijdens haar bezoek de traditionele operationele briefing over de coördinatie van de verschillende operaties op oudejaarsavond bijwonen. Die briefing werd gegeven door de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Michel Govaerts. Nadien nam Verlinden ook een kijkje in het nieuwe communicatie- en politiedispatchingcentrum voor het arrondissement. Daar is sinds kort de Communicatie- en Informatiedienst van het Arrondissement (CIDA) van de Coördinatie- en Steundirectie Brussel ondergebracht. Het doel van dat centrum is om alle dispatching van de gewestelijke veiligheidsdiensten samen te brengen. Het dichter bij elkaar brengen van de veiligheidsactoren moet het mogelijk maken om sneller en efficiënter in te grijpen en een wisselwerking met het gewestelijk crisiscentrum tot stand te brengen. Adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) Yves Bastaerts en ook de Brussels burgemeester Philippe Close, de Commissaris-Generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, de Hoge Functionaris Viviane Scholliers, de brandweercommandant Tanguy Du bus de Warnaffe en Directeur-Generaal van het federale Crisiscentrum Bart Raeymaekers waren aanwezig bij het werkbezoek. (Belga)